Guvernanța băncii

Guvernanța băncii
6 Iulie 2021
Licenţa Victoriabank
m
6 Iulie 2021
Anexa la licența Victoriabank
m
6 Iulie 2021
Licenţa pentru prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii pe piaţa de capital
m
6 Iulie 2021
Anexa la licenţa pentru prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii pe piaţa de capital
m
25 Aprilie 2019
Statutul Băncii
m
3 Martie 2020
Modificări ASP 03.03.2020
m
27 Noiembrie 2020
Modificări ASP 27.11.2020
m
3 Decembrie 2020
Modificări ASP 03.12.2020
m
31 Decembrie 2020
Statutul – varianta actualizată din 21.12.2022
m
17 Februarie 2021
Modificări ASP 17.02.2021
m
30 Decembrie 2022
Modificări ASP 21.12.2022
m
1 Martie 2023
Modificări ASP 28.02.2023
m
28 Iunie 2023
Modificări ASP 23.06.2023
m
28 Februarie 2024
Informația cu privire la membrii Consiliului de Administrație și a Comitetului de Direcție
m
17 Februarie 2023
Structura organizatorică
m
3 Martie 2022
Informaţie privind recepţionarea, stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal
m
3 Martie 2022
Modalităţi de întocmire a reclamaţiilor, plângerilor şi sesizările clienţilor
m
3 Martie 2022
Strategiile principale ale activităţii băncii
m
25 Iunie 2021
Serviciile prestate de către sucursale și agenţii
m
31 Decembrie 2019
Acţionarii Băncii
m
21 Aprilie 2023
Codul de Guvernanță Corporativă
m
21 Aprilie 2023
Declarația de Guvernanță Corporativă
m
14 Martie 2024
Informația cu privire la activitățile/operațiunile externalizate B.C. ”Victoriabank” S.A
m
20 Aprilie 2023
Extras din Regulamentul privind persoanele afiliate B.C. ”Victoriabank” S.A. și tranzacțiile Băncii cu acestea
m
5 Iulie 2023
Licența pentru operare cu tichete de masă
m
5 Iulie 2023
Anexa la licență pentru operare cu tichete de masă
m
8 Aprilie 2024
Lista sucursalelor și agențiilor Victoriabank
m
18 Septembrie 2023
Info ziare
m
3 Ianuarie 2024
Confirmarea CNPF cu privire la înregistrarea in Registrul agenților de asigurare si agenților bancassurance a Victoriabank_08.07.2019
m
Dezvăluirea informaţiei în conformitate cu Legea privind piaţa de capital
27 Decembrie 2023
Rezultate financiare la 30.09.2023
m
11 August 2023
Raport CNPF Semestru I 2023
m
12 Septembrie 2023
Rezultate financiare la 30.06.2023
m
10 Iulie 2023
Rezultate financiare la 31.03.2023
m
28 Aprilie 2023
Raportul anual al entitatii de interes public BC Victoriabank SA 2022
m
17 Noiembrie 2022
Raport de activitate pentru 3Q 2022
m
17 Noiembrie 2022
Comunicat de presa Q3 2022
m
23 August 2022
Raport semianual 2022
m
3 August 2022
Rezultate Financiare la 30.06.2022
m
12 Mai 2022
Rezultate Financiare la 31.03.2022
m
29 Aprilie 2022
Raport anual 2021
m
2 Martie 2022
Rezultate financiare la 31.12.2021
m
18 Noiembrie 2021
Rezultate financiare la 30.09.2021
m
18 Noiembrie 2021
Rezultate financiare la 30.06.2021
m
25 August 2021
Raportul semianual 2021
m
31 Mai 2021
Raportul anual 2020
m
25 Mai 2021
Raportul pentru trimestru I, anul 2021 (en)
m
9 Martie 2021
Rezultate financiare preliminare aferente anului 2020 (en)
m
1 Septembrie 2019
Raportul semianual 2020
m
29 Iunie 2020
Raportul anual 2019
m
30 August 2019
Raportul semestrial 2019
m
26 Aprilie 2019
Raportul anual 2018
m
23 August 2018
Raportul semestrial 2018
m
27 Aprilie 2018
Raportul anual 2017
m
30 August 2017
Raportul semestrial 2017
m
10 Mai 2017
Raportul anual 2016
m
18 Mai 2016
Raportul anual 2015
m
Evenimentele care afectează activitatea economico-financiară a emitentului
29 Martie 2024
Anexa nr. 2. Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influenteaza emitentului – convocarea adunării generale ordinare anuale a actionarilor
m
26 Martie 2024
Anexa nr. 2. Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul – deciziile adoptate de adunarea generală a acționarilor, inclusiv informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum
m
14 Martie 2024
Anexa nr. 2. Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul – convocarea Adunarii Generale extraordinara repetata a Actionarilor
m
29 Februarie 2024
Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează activitatea emitentului cu privire la modificarea componentei organelor de conducere Victoriabank
m
28 Februarie 2024
Anexa nr. 2. Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
m
29 Ianuarie 2024
Anexa nr. 2. Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul – convocarea Adunarii Generale a Actionarilor
m
16 Ianuarie 2024
Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influenteaza activitatea emitentului cu privire la modificarea structurii organelor de conducere Victoriabank
m
16 Ianuarie 2024
Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influenteaza activitatea emitentului cu privire la pentru achiziționarea deținerii calificate în capitalul social al BCR Chișinău S.A. de către B.C. „Victoriabank” S.A.
m
21 Aprilie 2023
Modificări operate la Codul de Guvernanță
m
4 Aprilie 2023
Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul B.C. “Victoriabank” S.A.
m
30 Martie 2023
Convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a acţionarilor B.C. “Victoriabank” S.A.
m
17 Ianuarie 2023
Modificări în structura, atribuțiile si componenta organelor de conducere ale emitentului
m
6 Decembrie 2022
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ”Victoriabank” S.A.
m
18 Octombrie 2022
Modificări operate la Codul de Guvernanță Corporativă
m
6 Aprilie 2022
Convocarea Adunării Generale Anuale a acționarilor
m
1 Decembrie 2021
Modificări operate la Codul de Guvernanță Corporativă
m
29 Iunie 2021
Schimbări în structura Comitetului de Direcție - Nou Vicepreședinte
m
22 Februarie 2021
Modificarea Statutului Bancii
m
1 Februarie 2021
Schimbări în structura Comitetului de Direcție, conform situatiei la 01.02.2021
m
18 Iunie 2020
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 18.06.2020
m
2 Octombrie 2019
Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă în redacție nouă
m
16 Iulie 2019
Înregistrarea Statutului Bancii in redactie nouă
m
15 Iulie 2019
Schimbări în structura Comitetului de Direcție - nou Vicepreședinte Victoriabank
m
8 Mai 2019
Registrul actionarilor transmis catre Depozitarul Central Unic
m
16 Decembrie 2019
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 05.12.2019
m
7 Februarie 2019
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 31.01.2019
m
28 Septembrie 2022
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 25.09.2018
m
14 August 2018
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 09.08.2018
m
21 Iunie 2018
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 18.06.2018
m
7 Mai 2018
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 04.05.2018
m
4 Mai 2018
Schimbări în controlul asupra entității de interes public, conform situației la data de 03.05.2018
m
6 Martie 2018
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 05.03.2018
m
31 Mai 2016
Schimbări în structura acționarilor
m
18 Octombrie 2016
Schimbări în organe de conducere
m
18 Ianuarie 2018
Dezvăluirea informației privind deținerile importante de acțiuni
m
19 Ianuarie 2018
Schimbări în controlul asupra entității de interes public
m
26 Ianuarie 2018
Prospectul ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor emise de BC „Victoriabank” SA_14.02.18-24.04.18
m
14 Februarie 2018
Informația privind inițierea ofertei
m
Informații privind convocarea Adunărilor Generale și hotărârile acestora
26 Martie 2024
Aviz convocare Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor B.C. “Victoriabank” S.A 29.04.2024
m
26 Martie 2024
Anuntul cu privire la rezultatele AGEA 25.03.2024
m
12 Martie 2024
Aviz convocare Adunarea Generală Extraordinară repetată a acționarilor B.C. “Victoriabank” S.A 25.03.24
m
28 Februarie 2024
Anuntul cu privire la rezultatele AGA 26.02.2024
m
26 Ianuarie 2024
Aviz Convocare AGA
m
26 Ianuarie 2024
Proiectul contractului de fuziune între B.C. “Victoriabank”S.A. și Banca Comerciala Română Chisinău S.A.
m
4 Mai 2023
Rezultatele Adunarii Generale Ordinare a acționarilor din 28.04.2023
m
29 Martie 2023
Aviz de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a acţionarilor B.C. “Victoriabank” S.A.
m
27 Decembrie 2022
Rezultatele AGEA din 21.12.2022
m
30 Noiembrie 2022
Aviz privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ”Victoriabank” S.A.
m
3 Mai 2022
Rezultatele AGA din 28.04.2022
m
12 Aprilie 2022
Aviz privind modificarea agendei Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor B.C. “Victoriabank” S.A.
m
1 Aprilie 2022
Aviz privind modificarea agendei Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor B.C. “Victoriabank” S.A.
m
9 Martie 2022
Aviz de convocare a Adunării Generale Anuale a acţionarilor B.C. “Victoriabank” S.A
m
15 Octombrie 2021
Rezultatele AGEA din 08.10.2021
m
7 Mai 2021
Rezultatele AGA din 29.04.2021
m
3 Martie 2021
Informatia privind convocarea AGA din 29.04.2021
m
19 Aprilie 2021
Ordinea de zi
m
23 Decembrie 2020
Rezultate AGEA din 18.12.2020
m
6 Noiembrie 2020
Informația privind convocarea AGEA din 18.12.2020
m
6 Noiembrie 2020
Ordinea de zi
m
29 Iulie 2020
Rezultate AGA din 24.07.2020
m
3 Iunie 2020
Informația privind convocarea AGA din 24.07.2020
m
3 Iunie 2020
Ordinea de zi
m
27 Aprilie 2020
Informația privind anularea deciziilor de convocare a AGA din 28.05.2020
m
31 Martie 2020
Informația privind modificarea datei de ținere a AGA din 30.04.2020 în 28.05.2020
m
20 Februarie 2020
Informația privind convocarea AGA din 30.04.2020
m
28 Mai 2019
Rezultate AGEA din 24.05.2019
m
2 Mai 2019
Rezultate AGA din 25.04.2019
m
23 Aprilie 2019
Informația privind convocarea AGEA din 24.05.2019
m
27 Februarie 2019
Informația privind convocarea AGA din 25.04.2019
m
27 Februarie 2019
Ordinea de zi
m
4 Mai 2018
Informația privind rezultatele AGA din 27.04.2018
m
22 Martie 2018
Informația privind convocarea AGA din 27.04.2018
m
4 Aprilie 2018
Informația privind rezultatele AGEA din 30.03.2018
m
28 Februarie 2018
Informația privind convocarea AGEA din 30.03.2018
m
25 Mai 2017
Rezultate AGA din 25.05.2017
m
31 Martie 2017
Informația privind convocarea AGA din 25.05.2017
m
1 Decembrie 2017
Aviz din 01.12.2017, convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor
m
1 Decembrie 2017
Ordinea de zi
m
22 Decembrie 2017
Rezultate AGEA din 22.12.2017
m
19 Ianuarie 2017
Rezultate AGEA din 19.01.2017
m
20 Mai 2016
Informația privind convocarea AGA din 20.05.2016
m
26 Decembrie 2016
Aviz din 26.12.2016, convocare AGEA
m
8 Iulie 2016
Rezultate AGEA din 08.07.2016
m
7 Iunie 2016
Aviz convocare AGEA din 08.07.2016
m
20 Mai 2016
Rezultate AGA din 20.05.2016
m
Tranzacții cu conflicte de interes
22 Iunie 2023
Tranzacții cu conflicte de interes
m
18 Iulie 2023
Anunț suplimentar referitor la tranzacții cu conflict de interes
m
Materiale aferente ordinii de zi a Adunarii Generale extraordinare repetată a Actionarilor 25.03.2024
30 Ianuarie 2024
Aprobarea deciziei privind reorganizarea societății B.C. „Victoriabank” S.A. prin fuziune (absorbție) cu „Banca Comercială Română Chișinău” S.A
m
30 Ianuarie 2024
Aprobarea proiectul contractului de fuziune a B.C. „Victoriabank” S.A. și „Banca Comercială Română Chișinău” S.A.
m
30 Ianuarie 2024
Aprobarea bilanțului consolidat
m
30 Ianuarie 2024
Aprobarea actului de transmitere a activelor și pasivelor urmare a reorganizării societății B.C. „Victoriabank” S.A. prin fuziune (absorbție)
m
30 Ianuarie 2024
Aprobarea modificărilor la Statutul B.C. „Victoriabank” S.A. în legătură cu reorganizarea societății prin fuziune (absorbție)
m
13 Martie 2024
BULETIN DE VOT
m
Materiale aferente ordinii de zi a Adunarii Generale ordinare anuale a Actionarilor din 29.04.2024