Disponibil VB

MDL 5,00% | USD 1,00% | EUR 0,60% | până la 60 luni

Despre depozitul cu rată flotantă

k Termen

până la 60 luni


Rata dobânzii în cazul constituirii depozitului online prin VB24

Termen
MDL
USD
EUR
1 luna
0,50%
0,05%
0,01%
3 luni
1,00%
0,10%
0,05%
6 luni
3,25%
0,20%
0,10%
12 luni
4,25%
0,40%
0,20%
18 luni
4,35%
0,55%
0,30%
24 luni
4,50%
0,65%
0,40%
36 luni
4,75%
0,80%
0,50%
60 luni
5,00%
1,00%
0,60%

Rata dobînzii în cazul constituirii depozitului la ghișeu

Termen
MDL
USD
EUR
1 luna
0,25%
0,05%
0,01%
3 luni
0,75%
0,10%
0,05%
6 luni
2,25%
0,20%
0,10%
12 luni
3,25%
0,40%
0,20%
18 luni
3,35%
0,55%
0,30%
24 luni
3,50%
0,65%
0,40%
36 luni
3,75%
0,80%
0,50%
60 luni
4,00%
1,00%
0,60%

Avantaje

  • Rată flotantă
  • Sold minim în cont - 1.000 MDL, 100 USD/EUR
  • Vărsăminte suplimentare - nelimitat
  • Retrageri parțiale - după 6 luni, lunar maxim 20% din soldul de la sfârşitul lunii precedente, păstrând soldul minim
  • Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card) sau capitalizare lunară pentru termenele: 3, 6, 12 luni
  • Posibilitatea de deschidere și deservire contului de card Mastercard Gold la conditii preferentiale

 Tarife pentru deservirea contului și cardului pentru deponenți

Rezilierea anticipată a contractului

  • În caz de reziliere a contractului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru ultimele 12 luni
  • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei sau 5 USD/EUR
  • În cazul rezilierii contractului de depozit înainte de termen, la restituirea mijloacelor bănești în numerar la ghișeu, se reține un comision de eliberare a numerarului, în conformitate cu Tarifele Băncii în vigoare

Notă

Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr.160 din 22.06.2023

VB24