Piața de capital

servicii și activități de investiții pe piața de capital

Ce este piața de capital?

Este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare. Această piață include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese. Piața de capital asigură legăturile dintre emitenți și investitori. Pe piața de capital se tranzacționează instrumentele financiare care servesc drept suport al schimbului de capitaluri.

Care acte reglementează activitatea Băncii pe piața de capital?

 • Legea cu privire la piața de capital nr. 171 din 11.07.2012
 • Regulamentul privind serviciile și activitățile de investiții, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 49/3 din 26.08.2015
 • Regulile pieței reglementate Bursa de Valori a Moldovei, acceptate prin Hotărârea CNPF nr.23/3 din 08.05.2015
 • Regulile sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, acceptate prin Hotărârea CNPF nr.60/8 din 13.11.2015
 • Regulile Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare, aprobate prin Hotărârea CS DCU nr. 14 din 19.04.2019
 • Regulament privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 14/5 din 31.03.2016

Cine poate deveni investitor pe piața de capital?

 • Investitor este persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă care deține mijloace bănești pe care intenționează să le utilizeze în tranzacții cu instrumente financiare.

Care instrumente financiare se tranzacționează pe piața de capital?

 • Valorile mobiliare corporative emise de persoane juridice naţionale.

Care este modul de circulație a valorilor mobiliare corporative pe piața de capital?

 • Prin tranzacții înregistrate pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei
 • Prin tranzacții înregistrate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) a Bursei de Valori a Moldovei
 • În afara pieței reglementate șisau MTF, la societățile de registru, Depozitarul Central Unic sau societățile de investiții, care desfăşoară activitate de custodie

Care valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare?

 • Listele valorilor mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată / în cadrul M.T.F. sunt plasate pe pagina web al operatorului de piața / de sistem bvm.md în directoriul „Piețe”.

Ce servicii prestează banca pe piața de capital?

Banca, în calitate de societatea de investiții activează pe piața de capital în baza licenței de categoria „C” seria CNPF Nr. 000820, eliberatdin 15 martie 2015, pe termen nelimitat, eliberate de Comisia Naționala a Pieței Financiare, oferă o gamă largă de servicii și activități de investiții pe piața de capital, printre care:

 • primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare
  Primirea şi transmiterea ordinelor privind instrumentele financiare se consideră toate operaţiunile necesare pentru recepţionarea de către Bancă a ordinelor clienţilor şi remiterea spre executare a acestora în locul de tranzacționare respectiv.
 • executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor
  Executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor se consideră realizarea operaţiunilor necesare pentru încheierea tranzacţiilor de vânzare sau de cumpărare a instrumentelor financiare în numele clienţilor, în baza ordinelor acestora.
 • consultanţa de investiţii
  Consultanța de investiții reprezintă oferirea de recomandări individuale date unui client la cererea acestuia, ținînd cont de caracteristicile clientului, in legătură cu una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare. Activitatea dată implica prestarea serviciilor de: analiza a instrumentelor financiare, evaluarea acestora si recomandări in legătură cu vânzarea si cumpărarea de instrumente financiare, consultanță și asistența la desfășurarea ofertelor publice a valorilor mobiliare pe piața secundară, consultanță și asistență în elaborarea scenariilor de plasare și gestionare a fondurilor.
 • intermedierea subscrierii instrumentelor financiare / plasamentul instrumentelor financiare cu sau fără angajament ferm
  Intermedierea subscrierii instrumentelor financiare reprezintă servicii de intermediere oferite de către Bancă emitentului de valori mobiliare în cadrul unei emisiuni, în vederea distribuirii acestor instrumente financiare prin intermediul ofertei publice, Banca avînd sau neavînd obligația de a subscrie emisiunea respectivă.
 • custodia instrumentelor financiare
  Custodia instrumentelor financiare constă în depozitarea pe numele Băncii a valorilor mobiliare deținute de clienți, prin deschiderea subconturilor individuale pe numele fiecărui client în parte pentru evidența separată a valorilor mobiliare deținute. Conform cerințelor CNPF, depozitarea pe numele Băncii a valorilor mobiliare este obligatorie în cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare înregistrate în afara pieței reglementate sau MTF.

Banca deține calitatea de membru al Pieţei Reglementate şi al Sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei, este participant al Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare

Investiții în obligațiuni municipale


Primăria or. Sîngera și Primăria mun. Ceadîr-Lunga au finalizat cu succes procesul de subscriere, înregistrare și admitere spre tranzacționare a obligațiunilor municipale la „Bursa de Valori a Moldovei” S.A..

Victoriabank, în calitate de intermediar, a asistat Autoritățile Publice Locale la înregistrarea la Bursa de Valori a Moldovei (BVM), în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF) a obligațiunilor emise. Astfel, începând cu data de 28 septembrie 2021 obligațiunile municipale, emise de Primăria or. Sîngera și Primăria mun. Ceadîr-Lunga, cu suportul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” și intermedierea B.C. Victoriabank, pot fi tranzacționate în cadrul platformei MTF, administrată de BVM.

Obligațiunile municipale, conform dărilor de seamă privind rezultatele emisiunilor de obligațiuni, emise de Autoritățile Publice Locale, au fost înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare în baza Hotărârilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 49/6 și nr. 49/7 din 25.08.2021 „Cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare”. La data de 26.08.2021 „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A. a înregistrat emisiunile de obligațiuni municipale în Sistema DCU şi a înscris obligaţiunile nou emise de Primăria or. Sîngera și Primăria mun. Ceadîr-Lunga în conturile deţinătorilor de obligaţiuni municipale.

Emisiunile de obligaţiuni municipale au fost subscrise integral în mai puțin de o săptămână de la lansarea Ofertelor publice, în total fiind primite 37 cereri de la persoane fizice și juridice. Cota investiţiilor - persoane fizice în aceste obligațiuni este de 94.7%, iar a persoanelor juridice - de 5.3%. Victoriabank a intermediat emiterea obligațiunilor după principiul «aplicării tuturor eforturilor posibile», reuşind să atragă din piață volumele anunțate de Emitenți.

Mijloacele bănești în sumă totală de 7.5 milioane lei, colectate de la investitori vor avea ca destinație dezvoltarea infrastructurilor locale și creșterea nivelului de confort al populației celor două localități, cu impact pozitiv direct pentru cca.30,000 de locuitori. Primăria Ceadâr-Lunga va utiliza mijloacele atrase în sumă de 3 milioane lei la implementarea unui proiect de îmbunătățire a infrastructurii drumurilor din municipiu, iar Primăria Sângera cu mijloacele atrase în sumă de 4.5 milioane lei va construi un apeduct în cartierul Sângera-Revaca.

“Suntem onorați că am intermediat primele emisiuni de obligațiuni municipale din Moldova, reușind să închidem anticipat plasamentele de obligațiuni, emise de primăriile mun. Ceadîr-Lunga și or. Sîngera. Oferirea serviciilor de intermediere Autorităților Publice Locale este încă o dovadă că printre prioritățile Victoriabank este introducerea și promovarea noilor servicii, produse și tehnologii pe piața financiară din Republica Moldova”, a declarat Natalia Paraschiv, Director trezorerie Victoriabank.

Lansarea primelor obligațiuni municipale din Republica Moldova este inițiată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în cadrul proiectului „Obligațiunile guvernamentale locale - ca măsură de sporire a autonomiei locale”, finanțat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.

Acest succes este considerat un debut al unei noi etape de dezvoltare a pe piața de capital din Republica Moldova.

Termenii și condițiile Ofertelor Publice realizate:

DescriereaEmitent Primăria or. SîngeraEmitent Primăria mun. Ceadîr-Lunga
Tipul valorilor mobiliare (obligațiunilor)Obligațiuni municipale, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, neconvertibile, garantate prin veniturile unității administrativ-teritoriale
Clasa valorilor mobiliareObligațiuni de clasa IObligațiuni de clasa IIObligațiuni de clasa I
ISINMD2004000019MD2004000027MD2004000035
Termenul de emitere/ circulație a obligațiunilor2 ani3 ani3 ani
Valoarea nominală totală a emisiunii2,000,000 lei2,500,000 lei3,000,000 lei
Valoarea nominală a unei obligațiuni1,000 lei1,000 lei1,000 lei
Numărul total de obligațiuni emise2,000 unități2,500 unități3,000 unități
Tipul ratei dobânzii aplicateRata dobânzii fixăRata dobânzii fixăRata dobânzii fixă
Periodicitatea achitării dobânziisemianualsemianualtrimestrial
Rata dobânzii, %6.50% anual6.70% anual6.60% anual
Volumul subscris2,000,000 lei2,500,000 lei3,000,000 lei
Alte informații ce se referă la valorile mobiliare ale Emitentului

Data emiterii obligațiunilor: 26.08.2021; Data scadenței obligațiunilor: 26.08.2023; Datele de Plată a Dobânzii (cupoanelor):

26.02.2022,26.08.2022, 26.02.2023,26.08.2023.

Data emiterii obligațiunilor: 26.08.2021; Data scadenței obligațiunilor: 26.08.2024; Datele de Plată a Dobânzii (cupoanelor):

26.02.2022,26.08.2022, 26.02.2023,26.08.2023,26.02.2024, 26.08.2024

Data emiterii obligațiunilor: 26.08.2021; Data scadenței obligațiunilor: 26.08.2024; Datele de Plată a Dobânzii (cupoanelor):

26.11.2021, 26.02.2022, 26.05.2022, 26.08.2022, 26.11.2022, 26.02.2023, 26.05.2023, 26.08.2023, 26.11.2023, 26.02.2024, 26.05.2024, 26.08.2024
Data de referinţă, la care se va perfecta lista deţinătorilor de obligaţiuni, care au dreptul la primirea dobânzii (cupoanelor), este (T -3), unde T este Data de plată a dobânzii, iar 3 semnifica 3 zile lucrătoare, excluzând Data de plată a dobânzii.