Creditul de consum garantat

Destinat cheltuielilor de consum nenominalizate, inclusiv refinanțarea creditelor/ împrumuturilor acordate de la alte instituții financiare pentru aceste scopuri, cu garanţii materiale pe o perioadă de până la 5 ani

SOLICITĂ CREDIT

Despre credit

k Termen minim 13 luni

Cheltuielile de consum nenominalizate, inclusiv refinanţarea creditelor/împrumuturilor acordate de alte instituţii financiare

k Termen maxim 60 luni

Procurarea bunurilor imobile locative, refinanțarea creditelor/ împrumuturilor acordate de alte instituții financiare în acest scop

h Suma maximă a creditului

Până la 1,800,000 lei

Avantaje

 • Posibilitatea de a soluţiona problemele financiare în cel mai scurt timp
 • Posibilitatea stabilirii modalității dorite de rambursare a creditului
 • Un mod flexibil de abordare a situaţiei financiare
 • Examinarea rapidă a solicitărilor de credit
 • Costuri reduse și condiții transparente
 • Finanțarea integrală a proiectelor

Criterii de eligibilitate a solicitantului

 • Esți cetățean al Republicii Moldova sau cetățean străin/ apatrid – rezident fiscal al Republicii Moldova
 • Ai vârsta minimă la acordarea creditului de 18 ani
 • Ai vârsta maximă de 65 ani la scadența creditului
 • Realizezi venituri oficiale și capacitatea de plată corespunde cu cerințele băncii
 • Ai minim 6 luni vechime la locul actual de muncă și minim 6 înregistrări salariale în Raportul Serviciului Fiscal de Stat
 • Pe parcursul ultimului an calendaristic nu ai înregistrat restanțe mai mari de 61 zile la achitarea creditelor/ împrumuturilor contractate la alți creditori
 • În ultimii 3 ani nu ai avut credite/ împrumuturi în executare silită

Documente necesare

 • Documentele care confirmă veniturile lunare ale solicitantului și ale codebitorului/ codebitorilor – salariul este extras din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat/ certificatul care confirmă pensia militară și alte tipuri de pensii/ confirmarea recepționării remitențelor de bani/ contractul de arendă/ declarația de venituri/ contract de muncă din străinătate (pentru codebitor)/ decizia de repartizare a dividendelor și altele (după caz)
 • Copia contractului individual de muncă și ultimul act adițional al acestuia (după caz)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire ale solicitantului și codebitorului/ codebitorilor
 • Documentele care confirmă destinația creditului
 • Documentele de proprietate asupra bunului imobil locativ sau comercial adus în garanţie
 • Extrasul din Registrul bunurilor imobile eliberat de Agenția Servicii Publice
 • Raportul de evaluare a imobilului adus în garanţie
 • Poliţa de asigurare a bunului imobil adus în garanție

Costuri

 • Rata Dobânzii - 8.38%,formată din Indice de referință a BNM (4.38%) + Marja fixă a Băncii (4.0%)

  Comision analiză dosar

  • 1000 lei pentru credite până 1,000,000 lei
  • 1500 lei pentru credite mai mare de 1,000.000 lei
  • Comision anual - 500 lei

Exemplu de calcul

Pentru un credit în sumă de 200,000.00 lei la un termen de 5 ani сu rata dobânzii de 8.38% plata lunară constituie 4,091.75 lei. Dobânda anuală efectivă (DAE) este de 9.31%, iar valoarea total plătibilă (suma creditului + toate costurile aferente) constituie 248,504.92 lei.

VB24