Monede comemorative

О operă de artă monetară şi se confecţionază de cele mai dese ori din metal preţios – aur sau argint

Monede comemorative

Monedele comemorative reprezintă o operă de artă monetară şi se confecţionază de cele mai dese ori din metal preţios – aur sau argint. Acestea se emit în tiraj restrâns şi sunt dedicate unor personalităţi, evenimente istorice, precum şi naturii, ştiinţei sau artelor. Ele sunt emise de Banca Naţională a Moldovei, au valoare numismatică şi pot fi folosite ca mijloc de plată.

Monedele comemorative au o estetică deosebită şi o execuţie aparte. Acestea sunt prezentate în capsule şi cutii speciale, sunt însoţite de certificate de autenticitate ce conţin caracteristicile monedei şi semnătura guvernatorului Băncii Naţionale.

Ce trebuie să știi despre procurarea monedelor comemorative?

  • Procurarea se efectuează prin depunerea cererii de procurare (formă liberă) la operatorii din cadrul unităților băncii
  • Prețul de comercializare include comisionul de 3% al băncii și este valabil până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni
  • Prețul monedelor jubiliare şi comemorative din metale preţioase disponibile în stocurile unităților, este stabilit și recalculat de BNM în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, conform costurilor metalelor respective cotate la Bursa de metale din Londra
VB24