Monede comemorative

О operă de artă monetară şi se confecţionază de cele mai dese ori din metal preţios – aur sau argint

Monede comemorative

Monedele comemorative reprezintă o operă de artă monetară şi se confecţionază de cele mai dese ori din metal preţios – aur sau argint. Acestea se emit în tiraj restrâns şi sunt dedicate unor personalităţi, evenimente istorice, precum şi naturii, ştiinţei sau artelor. Ele sunt emise de Banca Naţională a Moldovei, au valoare numismatică şi pot fi folosite ca mijloc de plată.

Monedele comemorative au o estetică deosebită şi o execuţie aparte. Acestea sunt prezentate în capsule şi cutii speciale, sunt însoţite de certificate de autenticitate ce conţin caracteristicile monedei şi semnătura guvernatorului Băncii Naţionale.

Lista de monede disponibile în stoc 

* de comercializarea monedelor jubiliare şi comemorative din metale preţioase disponibile în stocurile sucursalelor, conform costurilor metalelor respective cotate la Bursa de metale din Londra, va fi recalculat în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.

VB24