Credit Imobiliar Refinanțare

Despre credit

g Destinația
 • refinanțarea creditelor / împrumuturilor imobiliare acordate de alte instituții financiare
k Termen

minim 13 luni

maxim 360 luni

h Suma maximă a creditului

până la 100% din costul proiectului

Avantaje

 • Acum poți avea o casă cu condiţii mult mai confortabile decât cea pentru care aduni bani de ani de zile
 • Achiți pentru propria locuința, nu pentru chirie
 • Se accepta în calitate de garanție bunul imobil procurat sau un alt bun imobil locativ
 • Termenul lung al creditului permite reducerea considerabilă a mărimii ratelor lunare de rambursare
 • Poți fi stăpânul propriei locuințe sau îmbunătăți condițiile de trai începând chiar de azi
 • Beneficiezi de reevaluarea gratuită a imobilului pe toată perioada creditului
 • Costuri reduse, condiții de creditare transparente și flexibile
 • Examinarea rapidă a solicitărilor de credit

Criterii de eligibilitate a solicitantului

 • Ești cetățean al Republicii Moldova sau cetățean străin/ apatrid – rezident fiscal al Republicii Moldova
 • Ai vârsta minimă la acordarea creditului de 18 ani
 • Ai vârsta maximă de 65 ani la scadența creditului
 • Realizezi venituri oficiale și capacitatea de plată corespunde cu cerințele băncii
 • Ai minim 6 luni vechime la locul actual de muncă și minim 6 înregistrări salariale în Raportul Serviciului Fiscal de Stat
 • Pe parcursul ultimului an calendaristic ai înregistrat restanțe până la 30 zile la credite/ împrumuturi contractate la alți creditori
 • În ultimii 3 ani nu deții credite/ împrumuturi în executare silită

Documente necesare

 • documentele care confirmă veniturile lunare ale solicitantului și ale codebitorului/ codebitorilor – salariul este extras din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat/ certificatul care confirmă pensia militară și alte tipuri de pensii/ confirmarea recepționării remitențelor de bani/ contractul de arendă/ declarația de venituri/ contract de muncă din străinătate (pentru codebitor)/ decizia de repartizare a dividendelor și altele (după caz)
 • copia contractului individual de muncă și ultimul act adițional al acestuia (la solicitarea băncii dacă e cazul)
 • buletinul de identitate şi fișa de însoțire ale solicitantului și codebitorului/ codebitorilor
 • la procurarea bunului imobil cu destinație locativă – antecontractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare cumpărare cu achitarea în rate autentificat, încheiat cu persoana fizică sau juridică care vinde locuința, în care se precizează valoarea la care s-a efectuat vânzarea, adresa acesteia, modalitatea de plată şi valoarea achitată ca avans, sau contract privind investițiile în construcții și/sau actul de transmitere-primire, sau alte acte din care rezultă valoarea bunului procurat
 • la construcția/ modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea/ extinderea/ finalizarea bunului imobil cu destinație locativă – devizul de cheltuieli estimat, alte acte din care rezultă valoarea proiectului finanțat
 • la procurarea terenului pentru construcții locative, doar în cazul finanțării și a proiectului de construcție – actul de proprietate al vânzătorului pentru terenul respectiv, autorizația de construcție, certificatul de urbanism, proiectul tehnic de execuție, devizul de cheltuieli estimat şi raportul de evaluare a devizului estimat, alte acte din care rezultă valoarea proiectului finanțat
 • la refinanțarea creditului/ împrumutului imobiliar acordat de altă instituție financiară – informația privind soldul creditului imobiliar/ ipotecar refinanțat (ex. extras de cont din care să rezulte soldul creditului contractat/ certificat din partea băncii/ contract de credit/ grafic de rambursare), acordul băncii care a acordat inițial creditul privind constituirea ipotecii ulterioare (după caz)
 • documentele de proprietate ale imobilului adus în garanție
 • extrasul din Registrul bunurilor imobile eliberat de Agenția Servicii Publice
 • raportul de evaluare a imobilului adus în garanție
 • polița de asigurare a bunului imobil adus în garanție

Costuri

Rata Dobânzii până la 30.06.2023: 13.99% flotantă, formată din Indice de referință a BNM (13,42%) + Marja fixă a Băncii (0.57%), iar începând cu 01.07.2023: 15.99% flotantă, formată din Indice de referință a BNM (Indice 13,42% + Marja 2.57%)

Vezi detaliile promoției 06.02.2023 - 31.05.2023.

Comision analiză dosar

 • 1000 lei pentru credite până 1,000,000 lei
 • 1500 lei pentru credite mai mare de 1,000,000 lei
 • Comision anual - 500 lei

Exemple de calcul

Pentru un credit în sumă de 750,000 Lei la un termen de 25 ani plata lunară constituie 9,022.47 lei (principalul și dobânda aferentă). Dobânda anuală efectivă (DAE) este de 17.05%, iar valoarea totală plătibilă (suma creditului + toate costurile aferente) constituie 3,048,149.38 lei.

VB24