VB Kid

MDL 3,50% | USD 1,10% | EUR 0,70% | până la 120 luni

Despre depozitul pentru copii

k Termen

până la 120 luni


Rata dobânzii în cazul constituirii depozitului la ghișeu

TermenMDLUSDEUR
48 luni3,50%1,10%0,70%
60 luni
72 luni
84 luni
96 luni
108 luni
120 luni

Avantaje

 • Valoarea depunerii inițiale - 1.000 MDL, 100 USD / EUR
 • Suma maximă - nu poate depăși 1.000.000 MDL, 50.000 USD/ EUR
 • Vărsăminte suplimentare - nelimitat, prin transfer dintr-un cont curent
 • Retrageri parțiale - nu se admit
 • Periodicitatea achitării dobânzii - anual la contul curent indicat în contractul de depozit
 • Rata dobânzii - flotantă
 • Bonus la dobândă - banca calculează dobândă dublă pentru data care coincide cu ziua de naștere a minorului
 • Prelungirea automată - dacă la constituirea depozitului a fost selectată opțiunea de prelungire automată, atunci depozitul se prelungește la condițiile valabile în ziua respectivă a depozitului Disponibil VB de 60 luni
 • Posibilitatea de deschidere și deservire contului de card Mastercard Gold la conditii preferentiale

Tarife pentru deservirea contului și cardului pentru deponenți

Rezilierea anticipată a contractului

 • Rezilierea anticipată poate avea loc în orice moment:
  a)la solicitarea unuia dintre părinți sau al tutorelui/ reprezentantului legal, dacă minorul are vârsta mai mică de 14 ani
  b) la solicitarea minorului cu acceptul scris al părintelui sau al tutorelui/ reprezentantului legal, dacă minorul are vârsta mai mare de 14 ani
  c) la solicitarea minorului care a împlinit vârsta de 18 ani

 • Rata dobânzii la rezilierea anticipată:
  a) în primele 12 luni dobânda se recalculează la rata 0%
  b) după 12 luni – dobânda se achită în proporție de 50%

 • În cazul rezilierii contractului de depozit înainte de termen, la restituirea mijloacelor bănești în numerar la ghișeu, se reține un comision de eliberare a numerarului, în conformitate cu Tarifele Băncii în vigoare.

Acte necesare

 • buletinul de identitate al părintelui/tutorelui
 • certificatul de naștere sau buletinul de identitate al copilului 
 • decizia de numire a tutorelui/curatorului, emisă de autoritatea tutelară

Notă

Depozitele persoanelor fizice sunt garantate până la nivelul de acoperire în mărime de 100,000 lei moldovenești per deponent per bancă. Brosura FGDSB.