Indice de referință

Definiția indicelui de referință

Indicele reprezintă media aritmetică a ratelor dobânzilor aplicate de principalele bănci, pentru cele mai importante valute convertibile de pe piața financiară internațională.

Evoluția indicelui de referință pentru creditele acordate persoanelor fizice

Data
Rata, %
1 ianuarie 2023
13.42
1 iulie 2022
9.47
1 ianuarie 2022
4.12
1 iulie 2021
3.38
1 ianuarie 2021
3.81
1 iulie 2020
4
1 ianuarie 2020
5.75
1 iulie 2019
4.75
1 ianuarie 2019
4.55
1 iulie 2018
4.82