Creditul imobiliar

Destinat procurarii, constructiei, modernizarii, consolidarii, reabilitarii, extinderii, finalizarii bunurilor imobile cu destinatie locativa, pe o perioadă de până la 30 ani

SOLICITĂ CREDIT

Despre creditul imobiliar

g Destinația

procurarea / construcția bunurilor imobile cu destinație locativă care se află pe teritoriul R. M.

modernizarea / consolidarea / reabilitarea / extinderea / finalizarea bunurilor imobile cu destinație locativă

procurarea terenurilor pentru construcții locative, doar în cazul finanțării și a proiectului de construcție


k Termen minim

13 luni

k Termen maxim

30 ani

h Suma maximă a creditului

până la 100% din costul proiectului

Avantaje credit imobiliar

 • Acum poți avea o casă cu condiţii mult mai confortabile decât cea pentru care aduni bani de ani de zile
 • Achiți pentru propria locuința, nu pentru chirie
 • Se accepta în calitate de garanție bunul imobil procurat sau un alt bun imobil locativ
 • Termenul lung al creditului permite reducerea considerabilă a mărimii ratelor lunare de rambursare
 • Poți fi stăpânul propriei locuințe sau îmbunătăți condițiile de trai începând chiar de azi
 • Beneficiezi de reevaluarea gratuită a imobilului pe toată perioada creditului
 • Costuri reduse, condiții de creditare transparente și flexibile
 • Examinarea rapidă a solicitărilor de credit

Criterii de eligibilitate a solicitantului

 • Ești cetățean al Republicii Moldova sau cetățean străin/ apatrid – rezident fiscal al Republicii Moldova
 • Ai vârsta minimă la acordarea creditului de 18 ani
 • Ai vârsta maximă de 65 ani la scadența creditului
 • Realizezi venituri oficiale și capacitatea de plată corespunde cu cerințele băncii
 • Ai minim 6 luni vechime la locul actual de muncă și minim 6 înregistrări salariale în Raportul Serviciului Fiscal de Stat
 • Pe parcursul ultimului an calendaristic ai înregistrat restanțe până la 30 zile la credite/ împrumuturi contractate la alți creditori
 • În ultimii 3 ani nu deții credite/ împrumuturi în executare silită

Documente necesare pentru credit imobiliar

 • documentele care confirmă veniturile lunare ale solicitantului și ale codebitorului/ codebitorilor – salariul este extras din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat/ certificatul care confirmă pensia militară și alte tipuri de pensii/ confirmarea recepționării remitențelor de bani/ contractul de arendă/ declarația de venituri/ contract de muncă din străinătate (pentru codebitor)/ decizia de repartizare a dividendelor și altele (după caz)
 • copia contractului individual de muncă și ultimul act adițional al acestuia (la solicitarea băncii dacă e cazul)
 • buletinul de identitate şi fișa de însoțire ale solicitantului și codebitorului/ codebitorilor
 • la procurarea bunului imobil cu destinație locativă – antecontractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare cumpărare cu achitarea în rate autentificat, încheiat cu persoana fizică sau juridică care vinde locuința, în care se precizează valoarea la care s-a efectuat vânzarea, adresa acesteia, modalitatea de plată şi valoarea achitată ca avans, sau contract privind investițiile în construcții și/sau actul de transmitere-primire, sau alte acte din care rezultă valoarea bunului procurat
 • la construcția/ modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea/ extinderea/ finalizarea bunului imobil cu destinație locativă – devizul de cheltuieli estimat, alte acte din care rezultă valoarea proiectului finanțat
 • la procurarea terenului pentru construcții locative, doar în cazul finanțării și a proiectului de construcție – actul de proprietate al vânzătorului pentru terenul respectiv, autorizația de construcție, certificatul de urbanism, proiectul tehnic de execuție, devizul de cheltuieli estimat şi raportul de evaluare a devizului estimat, alte acte din care rezultă valoarea proiectului finanțat
 • la refinanțarea creditului/ împrumutului imobiliar acordat de altă instituție financiară – informația privind soldul creditului imobiliar/ ipotecar refinanțat (ex. extras de cont din care să rezulte soldul creditului contractat/ certificat din partea băncii/ contract de credit/ grafic de rambursare), acordul băncii care a acordat inițial creditul privind constituirea ipotecii ulterioare (după caz)
 • documentele de proprietate ale imobilului adus în garanție
 • extrasul din Registrul bunurilor imobile eliberat de Agenția Servicii Publice
 • raportul de evaluare a imobilului adus în garanție
 • polița de asigurare a bunului imobil adus în garanție

Costuri creditului imobiliar

 • Acum poți alege personal rata dobânzii:
 • 7.9% FIXĂ în primele 24 luni și ulterior FLOTANTĂ sau
 • FLOTANTĂ pentru tot termenul creditului.

Dobânda FLOTANTĂ va fi stabilită inițial în mărime de:

Oferta 1

7.38% pentru clienții care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: angajații instituțiilor bugetare din cadrul proiectelor salariale Victoriabank sau sunt angajați în domeniul IT sau lucrează într-o companie din sector medical/ învățământ privat/prestatoare de servicii de contabilitate sau într-o companie cu peste 500 de angajați.

Oferta 2

7.88% pentru clienții care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: lucrează într-o companie privată de la 101 până la 500 angajați sau primesc salariul pe un card Victoriabank, în cadrul proiectului salarial.

Oferta Standard

8.38% pentru clienții care nu îndeplinesc niciuna dintre condițiile specifice menționate mai sus.

 • Comision de analiza dosar – 0 lei
 • Comision annual – 500 lei
Exemple de calcul

Pentru un credit în sumă de 750,000.00 lei la un termen de 25 ani sunt preconizate următoarele plăți:

 • Pentru Rata Dobânzii 7.9% FIXĂ în primele 24 luni, iar începând cu luna 25-a – 7.38% flotantă, plata lunară constituie 5,739.03 lei în perioada aplicării ratei fixe și 5,493.83 lei pentru rata flotantă. Dobânda anuală efectivă (DAE) este de 7.84%, iar valoarea totală plătibilă (suma creditului + toate costurile aferente) constituie 1,666,863.02 lei.
 • Pentru Rata Dobânzii 7.38% flotantă, pentru toată perioada, plata lunară constituie 5,484.03 lei. Dobânda anuală efectivă (DAE) este de 7.72%, iar valoarea totală plătibilă (suma creditului + toate costurile aferente) constituie 1,657,204.95 lei.
VB24