23 October 2023
VB Săptămânal din 23 octombrie 2023, Ritm de ajustare în atenuare în industrie