2 October 2023
VB Săptămânal din 2 octombrie 2023, Transferuri în scădere, cont curent în ajustare