2 May 2023
VB Săptămânal din 02 mai 2023, Transferurile în creștere