30 January 2023
VB Săptămânal din 30 ianuarie 2023, Transferurile în creștere