3 July 2023
VB Săptămânal din 3 iulie 2023, Deficit bugetar în intensificare