14 August 2023
VB Săptămânal din 14 august 2023, Presiuni inflaționiste în temperare