18 October 2022
VB Săptămânal din 17 octombrie 2022, Presiuni inflaționiste în temperare