2 JANUARY 2024
Impozitarea dobânzilor achitate persoanelor fizice rezidente

Stimați Clienți,

În conformitate cu Legea pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr.212 din 20.07.2023 (în vigoare 01.01.2024) și în conformitate cu prevederile art.901 din Codul Fiscal, începând din 01.01.2024 băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit pe venit în mărime de 6% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Pentru dobânzile calculate și achitate persoanelor fizice rezidente începând cu 01.01.2024, Banca va reține un impozit pe venit la sursa de plată conform prevederilor art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.