1 NOVEMBER 2023
Aviz privind informarea deponenților cu privire la Fondul de Garantare a Depozitelor în sistemul Bancar

Stimate client,

În contextul solicitării Fondului de Garantare a Depozitelor a fost modificata Informația de bază referitoare la protecția depozitului prin plasarea pe pagina web a Băncii in rubrica "Depozite la termen" a Formularului de informare a deponenților, conform Legii nr.160 din 22.06.2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci.


Cu respect,

Echipa Victoiabank