25 AUGUST 2023
Aviz adresat clienților persoane juridice referitor la închiderea conturilor inactive

Stimați clienți,

Dorim să vă aducem la cunoștință că vom închide toate conturile clienților persoane juridice care nu au efectuat tranzacții începând cu 31 august 2022.

Efectuăm în mod periodic analiza activității clienților prin conturile deschise la B.C. "Victoriabank" S.A. pentru a identifica conturile care nu sunt utilizate. Aceasta include conturile în care în ultimele 12 luni nu s-au înregistrat operațiuni, denumite în continuare "Conturi inactive".

Deoarece menținerea conturilor inactive generează eforturi suplimentare de evidență și raportare, începând cu data de 1 octombrie 2023, vom proceda la închiderea acestor Conturi inactive și a produselor/serviciilor conexe (relația de afaceri), conform prevederilor art. 2.11.2. p. (c) din partea II.11 Cap. II a Condițiilor Generale de Afaceri ale Victoriabank, aplicabile PERSOANELOR JURICE (CGA 4.2).

Vă informăm că soldurile care depășesc suma de 300 MDL sau echivalent pot fi retrase sau transferate în alte conturi până în 30 septembrie 2023, în intervalul orelor de lucru, la orice subdiviziune Victoriabank. Soldurile sub 300 MDL vor fi reținute de bancă cu titlu de comision de închidere a contului, în conformitate cu tarifele băncii. Soldurile care depășesc această sumă, ajustate cu comisionul de închidere, vor fi transferate în conturile interne ale băncii, la solicitarea dvs.

Aceste proceduri nu se vor aplica pentru clienții care:

  • au cel puțin un cont curent activ și/sau un cont de card deschis în cadrul Victoriabank;
  • dețin credite, depozite, valori mobiliare;
  • au conturile indisponibilizate (cu excepția cazurilor aferente sechestrelor aplicate în cadrul procedurilor de executare silită, cu limitele de valoare și termenele stabilite de bancă).

Vă aducem la cunoștință că toate conturile curente închise nu vor mai putea fi ulterior utilizate sau redeschise. Dacă doriți să mențineți conturile curente ce pot fi închise, vă rugăm să efectuați cel puțin o operațiune pe cont până în 30 septembrie 2023.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la orice subdiviziune Victoriabank sau puteți să ne contactați la adresa feedback@vb.md.


Cu drag,

Echipa Victoriabank.