30 MARCH 2023
Aviz privind închiderea conturilor de card ale clienților, care nu au înregistrat operațiuni începând cu 31.03.2022

Stimați clienți,

Victoriabank vă aduce la cunoștință despre închiderea tuturor conturilor de card ale clienților PF, care nu au înregistrat operațiuni începând cu 31.03.2022.

În mod periodic, analizăm activitatea clienților prin conturile deschise la B.C. “Victoriabank” S.A. pentru a identifica conturile care nu sunt utilizate de către clienți, și anume conturile în care în ultimele 12 luni nu s-au înregistrat operațiuni din inițiativa clientului (numite in continuare ”Conturi inactive”).

Astfel, începând cu 01.06.2023 vom recurge la închiderea Conturilor inactive definite mai sus, după caz și a tuturor produselor/serviciilor conexe (a relației de afaceri), în conformitate cu art. 2.10.2. p. (c) din partea II.10 Cap. II a Condițiilor Generale de Afaceri ale Victoriabank, aplicabile PERSOANELOR FIZICE (CGA 4.4).

Procedurile de închidere nu se vor aplica clienților care:

  • au cel puțin un cont curent activ și/sau un cont de card activ în cadrul Victoriabank;
  • au cel puțin un card activ;
  • au o linie de credit atașată la contul de card;
  • dețin credite, depozite, valori mobiliare;
  • au conturile indisponibilizate.

În cazul în care contul destinat închiderii înregistrează un sold pozitiv, acesta poate fi revendicat oricând de către Client, în orice subdiviziune a Băncii.

Totodată, vă comunicăm faptul că, toate conturile de card închise nu vor mai putea fi utilizate și/sau redeschise ulterior. În cazul în care doriți menținerea conturilor de card ce pot fi închise, titularii acestora pot efectua minim o operațiune pe cont, în intervalul de la prezentul aviz și până la data de 31.05.2023.

Pentru informații adiționale vă puteți adresa la orice subdiviziune Victoriabank. Pentru informații la telefon, apelați Serviciul Suport Clienți 1303 / +373 22 21 03 03 sau prin email la adresa suport@vb.md.


Cu drag,

Echipa Victoriabank.