4 JANUARY 2023
Aviz privind Condițiile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Juridice (CGA) din 10 ianuarie 2023

Stimate Client,


Te informăm că începând cu data de 10 ianuarie 2023 B.C. "Victoriabank" S.A. introduce Condițiile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Juridice (CGA) în versiune nouă, care guvernează relația de afaceri dintre Bancă și Clienții – persoane juridice și se aplică oricărui tip de contract încheiat între Client și Bancă și oricărui aspect, care nu este reglementat expres în alte contracte încheiate între părți.

Condițiile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Juridice în versiune nouă intră în vigoare în data de:

  • 10 ianuarie 2023 - pentru Clienții noi,
  • 9 februarie 2023 - pentru Clienții care au inițiat relații de afaceri cu B.C. "Victoriabank" S.A. până la data de 9 ianuarie 2023.

CGA sunt puse la dispoziție atât în unitățile Victoriabank, cât și pe pagina web oficială a Băncii.   

Pentru orice suport, informații rugăm să contactezi managerul relații clienți, care îți stă la dispoziție.


Mulțumim,

Echipa Victoriabank