4 JANUARY 2023
Aviz privind Condițiile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Fizice (CGA)

Stimate Client,

Te informăm că, începând cu data de 10 ianuarie 2023, intră in vigoare Condițiile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Fizice (CGA) în versiune nouă, care guvernează relația de afaceri dintre Bancă și Clienții - titulari de cont și se aplică oricărui tip de contract încheiat între Client și Bancă și oricărui aspect care nu este reglementat expres în alte contracte încheiate între părți.

CGA sunt puse la dispoziție atât în unitățile Victoriabank, cât și pe pagina web oficială a Băncii.

Condiţiile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Fizice se aplică din:

  • 10.01.2023 - pentru clienții noi;
  • 10.03.2023 - pentru clienții ale căror conturi au fost deschise până la data de 09.01.2023.

Mulțumim,

Echipa Victoriabank