Activitatea economico-financiară

DECEMBRIE / Rapoarte și informații lunare
29 Decembrie 2023
Politica contabilă
m
IANUARIE / Rapoarte și informații lunare
31 Ianuarie 2024
FIN1 - Bilanțul
m
31 Ianuarie 2024
FIN 2 - Contul de profit sau pierdere
m
31 Ianuarie 2024
Anexa nr. 1 - Situația economico-financiară
m
31 Ianuarie 2024
Anexa nr. 2 - Informația privind creditele
m
31 Ianuarie 2024
Anexa nr. 3 - Informația privind depozitele
m
31 Ianuarie 2024
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
m
FEBRUARIE / Rapoarte și informații lunare
29 Februarie 2024
FIN1 - Bilanțul
m
29 Februarie 2024
FIN 2 - Contul de profit sau pierdere
m
29 Februarie 2024
Anexa nr. 1 - Situația economico-financiară
m
29 Februarie 2024
Anexa nr. 2 - Informația privind creditele
m
29 Februarie 2024
Anexa nr. 3 - Informația privind depozitele
m
29 Februarie 2024
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
m