Guvernanța băncii

Guvernanța băncii
6 Iulie 2021
Licenţa Victoriabank
m
6 Iulie 2021
Anexa la licența Victoriabank
m
6 Iulie 2021
Licenţa pentru prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii pe piaţa de capital
m
6 Iulie 2021
Anexa la licenţa pentru prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii pe piaţa de capital
m
25 Aprilie 2019
Statutul Băncii
m
3 Martie 2020
Modificări ASP 03.03.2020
m
27 Noiembrie 2020
Modificări ASP 27.11.2020
m
3 Decembrie 2020
Modificări ASP 03.12.2020
m
31 Decembrie 2020
Statutul – varianta actualizată din 21.12.2022
m
17 Februarie 2021
Modificări ASP 17.02.2021
m
30 Decembrie 2022
Modificări ASP 21.12.2022
m
1 Martie 2023
Modificări ASP 28.02.2023
m
28 Iunie 2023
Modificări ASP 23.06.2023
m
28 Februarie 2024
Informația cu privire la membrii Consiliului de Administrație și a Comitetului de Direcție
m
17 Februarie 2023
Structura organizatorică
m
3 Martie 2022
Informaţie privind recepţionarea, stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal
m
3 Martie 2022
Modalităţi de întocmire a reclamaţiilor, plângerilor şi sesizările clienţilor
m
3 Martie 2022
Strategiile principale ale activităţii băncii
m
25 Iunie 2021
Serviciile prestate de către sucursale și agenţii
m
31 Decembrie 2019
Acţionarii Băncii
m
21 Aprilie 2023
Codul de Guvernanță Corporativă
m
21 Aprilie 2023
Declarația de Guvernanță Corporativă
m
12 Iunie 2023
Informația cu privire la activitățile/operațiunile externalizate B.C. ”VICTORIABANK” S.A
m
20 Aprilie 2023
Extras din Regulamentul privind persoanele afiliate B.C. ”Victoriabank” S.A. și tranzacțiile Băncii cu acestea
m
5 Iulie 2023
Licența pentru operare cu tichete de masă
m
5 Iulie 2023
Anexa la licență pentru operare cu tichete de masă
m
27 Februarie 2024
Lista sucursalelor și agențiilor Victoriabank
m
18 Septembrie 2023
Info ziare
m
3 Ianuarie 2024
Confirmarea CNPF cu privire la înregistrarea in Registrul agenților de asigurare si agenților bancassurance a Victoriabank_08.07.2019
m