Guvernanța băncii

Guvernanța băncii
6 Iulie 2021
Licenţa Victoriabank
m
6 Iulie 2021
Anexa la licența Victoriabank
m
6 Iulie 2021
Licenţa pentru prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii pe piaţa de capital
m
6 Iulie 2021
Anexa la licenţa pentru prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii pe piaţa de capital
m
25 Aprilie 2019
Statutul Băncii
m
3 Martie 2020
Modificări ASP 03.03.2020
m
27 Noiembrie 2020
Modificări ASP 27.11.2020
m
3 Decembrie 2020
Modificări ASP 03.12.2020
m
31 Decembrie 2020
Statutul – varianta actualizată din 21.12.2022
m
17 Februarie 2021
Modificări ASP 17.02.2021
m
30 Decembrie 2022
Modificări ASP 21.12.2022
m
1 Martie 2023
Modificări ASP 28.02.2023
m
13 Ianuarie 2023
Informația cu privire la membrii Consiliului de Administrație și a Comitetului de Direcție
m
17 Februarie 2023
Structura organizatorică
m
3 Martie 2022
Informaţie privind recepţionarea, stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal
m
3 Martie 2022
Modalităţi de întocmire a reclamaţiilor, plângerilor şi sesizările clienţilor
m
3 Martie 2022
Strategiile principale ale activităţii băncii
m
25 Iunie 2021
Serviciile prestate de către sucursale și agenţii
m
31 Decembrie 2019
Acţionarii Băncii
m
18 Octombrie 2022
Codul de Guvernanță Corporativă
m
18 Octombrie 2022
Declarația de Guvernanță Corporativă
m
9 Martie 2023
Informația cu privire la activitățile/operațiunile externalizate B.C. ”VICTORIABANK” S.A
m
9 Martie 2023
Lista sucursalelor și agențiilor Victoriabank
m
6 Iulie 2021
Licența pentru operare cu tichete de masă
m
6 Iulie 2021
Anexa la licență pentru operare cu tichete de masă
m