1 Septembrie 2021
Din 1 septembrie, Victoriabank a renunțat la utilizarea ștampilei, o premieră pentru sectorul bancar din R. Moldova

Transparența și simplitatea relației client – bancă sunt prioritățile Victoriabank. O dovadă în acest sens este renunțarea, din data de 1 septembrie, la aplicarea ștampilei oficiale a Victoriabank pe toate actele juridice unilaterale sau la care este parte (inclusiv contractele), precum și pe corespondența oficială, ceea ce este o premieră pentru sistemul bancar din Republica Moldova.

Începând cu data menționată, un document semnat de persoanele autorizate ale Victoriabank are aceeași valabilitate ca unul semnat și ștampilat, semnătura olografă fiind cea care conferă validitate actului. 

Renunțarea la folosirea ștampilei înseamnă debirocratizarea activității unei instituții, precum și tendința de a îmbunătăți experiența clienților noștri prin simplificarea relației cu banca. Această decizie a Victoriabank este o premieră pentru sectorul bancar al Republicii Moldova și reprezintă alinierea la tendințele lumii moderne. De menționat că Occidentul a renunțat de ceva timp la utilizarea ștampilelor, mai ales că acestea pot fi falsificate destul de ușor şi nu garantează veridicitatea documentului, iar în condițiile digitalizării serviciilor noastre, în locul ștampilei pot fi folosite metode moderne de autentificare, printre care și semnătura electronică”, a declarat șeful Direcției juridice a Victoriabank Corneliu Popovici.

În același timp, Victoriabank lasă la latitudinea fiecărui client luarea hotărârii privind utilizarea ștampilei în relația cu instituția financiar-bancară.

Documentele emise de Victoriabank nu vor mai avea ștampila oficiala (rotundă). Această decizie a băncii noastre este în conformitate cu legislația Republicii Moldova și a fost adusă la cunoștință tuturor părților terțe, inclusiv autorităților, iar actualizarea formularelor Victoriabank, care includ și locurile destinate aplicării ștampilei, va fi făcută treptat”, a adăugat  șeful Direcției juridice a Victoriabank Corneliu Popovici.


Victoriabank investește în digitalizare

În 2018, Banca Transilvania, cel mai mare grup financiar din România, devine acționar majoritar al Victoriabank, alături de BERD. Investițiile în platformele digitale sunt o prioritate, acestea reprezentând viitorul. Victoriabank este prima bancă care a introdus plățile cu telefonul, prin aplicația gratuită VB24 Pay, iar în 2019 - plățile cu Garmin Pay. Utilizatorii de carduri își pot gestiona conturile de la distanță, prin: VB24 Web, VB24 Mobile, iar persoanele juridice - prin VB24 Business. Victoriabank este inclusă în Registrul global al furnizorilor de servicii Visa în ceea ce privește securitatea plăților digitale.