VB24 Business

Fii permanet în contact cu banca!

 

 

 

Avem noutăți bune! Noile funcționalități disponibileenlightened:

 • Efectuarea plăților intra-bancare în MDL, alimentărilor de card emise de Victoriabank și conversiilor valutare în regim 24/24.

 • Logare cu OTP.  Acum te poți loga prin expedierea OTP (parola de unică folosință) la număr de telefon mobil național și internațional. În cazul logării cu OTP poți vizualiza soldul și extrasele.
 • Gestiunea creditelor. Acum poți administra (vizualiza informația despre credite: data scadență, sumă, sold, restanțe, grafic de rambursare etc.) și gestiona (achitare anticipată și rambursare) creditele.
 • Transliterare RU-EN în Ordin de plată valutar SWIFT la plățile în RUB. Acum poți trece din alfabetul chirilic în cel latin în Ordinul de plată valutar SWIFT la plățile în RUB.
 • Deblocare user în sistem VB24 Business. Acum deblocarea user-ului  devine simplă,  îți expediem link-ul pentru deblocare la adresa de e-mail.
 • Transmitere Template-uri. Acum poți transmite Template-uri de la un user la alt user în VB24 Business.
 • Vizualizare “Sold la Overdraft”. Acum poți vizualiza suma disponibilă din Creditul Overdraft.
 • Majorare câmp nr. 72 “ Alte date” până la 210 simboluri în Ordin de plata valutar SWIFT. Acum poți introduce detaliile complete pentru destinația tranzacției.

 

Ce operațiuni poți efectua cu VB24 Business?

 

 

  Transferuri în moneda naţională și străină    

 

  Alimentarea și retragerea din conturile de depozit 

 

 Generarea extrasului online la distanță

 

  Alimentarea contului de card

 

  Operaţiuni de conversie a valutei 

 

 Vizualizarea stării conturilor

 Expedierea documentelor confirmative

 aferente plăţilor valutare

 Procesarea online a fișierelor de salariu

 și a tichetelor de masă VB Lunch

 Obţinerea extraselor din cont,

 confirmate prin semnătura electronică a băncii


 

Ai următoarele opțiuni pentru utilizarea VB24 Business:

 • Acces informațional Gratuit 

      Vizualizezi istoria tranzacțiilor, starea contului, generezi extrasul online

 

      Efectuezi operațiuni prin intermediul platformei (transferuri, alimentări de cont, etc.), generezi extrasul online


 

O gamă largă de operațiuni printr-un singur click smiley:

 • Generarea online a extrasului pentru orice perioadă de maxim 1 lună, rulajelor zilnice și reflectarea soldului la final de zi
 • Posibilitatea de a vizualiza extrasul preliminar și sumele sechestrate
 • Obținerea și expedierea fișierelor salariale și fișierelor privind tichete de masă VB Lunch, listelor de conturi ale angajatilor, extrasului și validarea plăților
 • Efectuarea comenzii de numerar
 • Alimentări și retrageri din conturile de depozit
 • Transmiterea documentelor și recepționarea răspunsurilor prin intermediul API (Application Programming Interface)
 • Recunoașterea formatului XML EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) pentru ordinele de plată
 • Notificarea despre necesitatea de a prezenta documente justificative în cazul plăților catre trec control AML
 • Primirea online extras prin intermediul API
 • Alimentarea contului de card în regim online, banii ajungând instantaneu în contul de card
 • Încărcare și transmitere către M-Pay a listei angajaților companiei, care și-au exprimat acordul de a primi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, direct pe cardurile emise de Victoriabank
 • Depozit online pentru persoane juridice.  Acum poti crea, gestiona și închide un cont de Depozit cu condiții standarde. Este disponibilă și vizualizarea listelor contractelor de depozit și obținerea extrasului.
 • Extras de cont al cardului Business, în regim online. Acum se poate vizualiza, suma disponibilă și lista tranzacțiilor în proces de prelucrare. 
 • Extras POS-terminal. Acum se pot vizualiza operațiunile efectuate prin intermediul POS-terminalului, serviciul disponibil anterior în "Extrasul Comerciantului". 
 • Achiți simplu și rapid serviciile MPay. Acum invoice-ul generat prin intermediul MPay îl poți achita în VB24 Business.
 • Reconciliere - serviciu destinat clienților care dețin contracte de colectare. Acum vizualizezi și obții extrase extinse, privind plățile prin acest contract.

 Instrucțiuni de accesare și utilizare VB24 Business

Ordin de plată în MDL     Ordin de plată în valută  

 Cererea de eliberare numerar în valută străină    Delegație de retragere a numerarului 

 

Tarife 


Pentru mai multe informații apelați la Call Center VB24 Business (L-V, 8:30 - 17:30): tel.  + 373 22 78 58 78