MIA

Plăți Instant

Descarcă VB24 Mobile

Termenii și condițiile de utilizare a serviciului de plata MIA Plăți Instant Victoriabank


1. MIA Plăți Instant - acceptarea folosirii serviciului 

Termenii și condițiile de utilizare a serviciului de plata MIA Plăți Instant activat prin intermediul Victoriabank (denumiți în continuare „Termenii MIA Plăți Instant Victoriabank”) constituie un contract, legal încheiat între B.C. Victoriabank S.A., cu sediul juridic în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 141, cod fiscal 1002600001338 (denumită în continuare „Victoriabank” sau „banca”) și Dumneavoastră („utilizatorul”).

Vă recomandăm să citiți integral prezentul document înainte de a decide dacă îi acceptați și continuați procesul de activare a acestui serviciu de plată. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile acestor termeni sau dacă nu doriți să vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor Dvs., conform prevederilor Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul serviciului MIA Plăți Instant Victoriabank, vă rugăm să nu activați și să nu utilizați acest serviciu. În cazul în care, în orice moment după activarea serviciului MIA Plăți Instant, decideți că nu mai sunteți de acord cu prezenții Termeni sau doriți să vă retrageți consimțământul acordat pentru utilizarea serviciului MIA Plăți Instant, vă rugăm să procedați la dezactivarea serviciului.

Serviciul MIA Plăți Instant vă este oferit independent de orice alt serviciu Victoriabank. Puteți să folosiți alte servicii Victoriabank fără a fi obligat să activați și/sau să folosiți serviciul MIA Plăți Instant.


2. Ce este serviciul de plata MIA Plăți Instant Victoriabank și cine îl oferă? 

MIA Plăți Instant este un serviciu de plată oferit de Victoriabank în colaborare cu Banca Națională a Moldovei (în continuare, „BNM”), inclusiv și alte instituții financiare din Republica Moldova. Acest serviciu permite utilizatorilor persoane fizice să primească pe baza numărului de telefon sume în lei (MDL) în contul Victoriabank personal pentru care și-au activat acest serviciu, de la orice client al unei instituții financiare participante.

BNM este instituția care păstrează într-o bază de date centralizată (CAS – Central Addressing schema) datele clienților instituțiilor financiare participante care și-au activat serviciul, baza de date fiind necesară pentru funcționarea serviciului de plată.

Activarea MIA Plăți Instant nu garantează că veți primi sume prin intermediul acestui serviciu, ci doar că aveți posibilitatea să le primiți. Chiar dacă aveți activat serviciul MIA Plăți Instant, plătitorul client al unei instituții financiare participante poate decide să vă transfere sume de bani în conturi Victoriabank și prin alte metode, cum ar fi prin introducerea IBAN-ului contului în care vrea să vă transfere sumele.


3. Cum activați MIA Plăți Instant Victoriabank?

În cadrul serviciului MIA Plăți Instant Victoriabank, numărul de telefon al unui utilizator este folosit ca proxy/alias (interfață intermediară) către un număr de cont curent sau de card (IBAN). Un număr de telefon poate fi asociat unui singur cont în baza de date a BNM pentru serviciul MIA Plăți Instant.

Pentru a activa MIA Plăți Instant Victoriabank, trebuie să fiți client Victoriabank persoană fizică titular de cont. Puteți activa acest serviciu din cadrul aplicației de VB24  mobile a Victoriabank, în cadrul căreia va fi în prealabil verificată identitatea Dumneavoastră, prin metodele de autentificare utilizate în respectiva aplicație.

Pentru utilizarea serviciului MIA Plăți Instant vom utiliza numărul de telefon declarat și înregistrat în evidențele Băncii.

Imediat după activarea MIA Plăți Instant, vom transmite către BNM informațiile necesare pentru prestarea acestui serviciu: numărul de telefon, IBAN-ul contului Victoriabank pe care l-ați asociat numărului de telefon, IDNP-ul, precum și numele și prenumele cu care figurați în evidențele Victoriabank.

La orice moment ulterior activării, dacă un client al unei instituții financiare inițiază prin MIA Plăți Instant o plată prin intermediul numărului Dvs. de telefon, instituția financiară a inițiatorului plății va interoga în baza de date BNM numărul de telefon, precum și celelalte informații ale Dvs. asociate acestuia (IBAN-ul contului Victoriabank, numele și prenumele, IDNP), iar BNM îi va furniza aceste informații, indiferent dacă tranzacția inițiată se va finaliza sau nu cu succes. Dacă nu doriți să vă exprimați consimțământul pentru o asemenea prelucrare a datelor Dumneavoastră supuse secretului bancar, care sunt, după caz, și date cu caracter personal, vă rugăm să nu activați MIA Plăți Instant.


4. Cum funcționează MIA Plăti Instant? 

Dacă aveți serviciul MIA Plăți Instant activ, orice client al unei alte instituții financiare participante, instituțiile guvernamentale din Republica Moldova, cât și din Victoriabank, poate să transfere sume în MDL în contul Victoriabank pe care l-ați atașat acestui serviciu, introducând în aplicația de plată a respectivei instituții financiare participante numărul de telefon pe care Dvs. v-ați activat serviciul.

Suma introdusă de către clientul plătitor va fi creditată în contul Dumneavoastră Victoriabank atașat serviciului MIA Plăți Instant. Veți primi suma în cont în regim instant.

Pentru suma creditată în contul Dumneavoastră deschis la Victoriabank nu vor fi aplicate comisioane.

Nu veți putea primi suma în alt cont Victoriabank decât cel setat pentru MIA Plăți Instant și nici nu veți primi suma în cont dacă plătitorul inițiază plata către un alt număr al Dumneavoastră, diferit de cel pe care Dumneavoastră v-ați activat MIA Plăți Instant.


5. Când/cum se modifică sau încetează prestarea serviciului MIA Plăți Instant?

a. Modificarea serviciului MIA Plăți Instant la inițiativa Dumneavoastră

Dacă, oricând pe parcursul utilizării de către Dvs. a serviciului MIA Plăți Instant:

  • doriți să utilizați alt număr de telefon sau alt cont Victoriabank în care sa recepționați sumele prin MIA Plăți Instant;
  • nu mai utilizați numărul de telefon pe care v-ați activat acest serviciu;
  • v-ați modificat numele și/sau prenumele atașate contului și numărului de telefon în MIA Plăți Instant, este necesar să actualizați datele Dvs. din chestionarul clientului (KYC). O dată cu actualizarea datelor, acestea vor fi transmise pentru actualizarea datelor la CAS BNM.

b. Încetarea serviciului MIA Plăți Instant la inițiativa Dumneavoastră

În cazul în care nu mai doriți să aveți activ serviciul MIA Plăți Instant, dar contul Victoriabank atașat acestuia rămâne deschis, este necesar să dezactivați serviciul direct din aplicația  mobilă VB24.

Dacă relația Dumneavoastră de afaceri cu Victoriabank încetează la inițiativa Dumneavoastră, sau dacă solicitați băncii doar închiderea contului pe care îl aveți atașat serviciului MIA Plăți Instant, va înceta implicit și furnizarea acestui serviciu.

c. Încetarea serviciului MIA Plăți Instant la inițiativa Victoriabank

Dacă în perioada in care aveți activat serviciul MIA Plăți Instant, banca decide să vă închidă la inițiativa sa contul Victoriabank atașat în MIA Plăți Instant, serviciul de încasare nu va fi disponibil, însă veți putea continua să inițiați tranzacții de pe un cont valid. Dacă banca va iniția închiderea relației de afaceri, prestarea acestui serviciu va înceta implicit.

Cauzele care pot conduce la încetarea relației de afaceri la inițiativa băncii sunt cele prevăzute de Condițiile generale de afaceri aplicabile persoanelor fizice în cadrul Victoriabank.

Orice plăți inițiate către Dumneavoastră prin MIA Plăți Instant după momentul dezactivării alias-ul nu vor mai fi creditate în contul care a fost atașat acelui alias.


6. Declarații și garanții

La momentul activării și pe parcursul utilizării serviciului de plată MIA Plăți Instant contractat prin intermediul Victoriabank, declarați și garantați următoarele:

  • că aveți dreptul și capacitatea deplină de exercițiu în vederea activării și utilizării MIA Plăți Instant pe contul pe care l-ați atașat acestuia;
  • că sunteți utilizatorul numărului de telefon pe care activați acest serviciu;
  • vă obligați să actualizați datele Dvs. la bancă de îndată ce nu mai utilizați numărul de telefon pe care ați setat MIA Plăți Instant;
  • vă asumați întreaga răspundere pentru cazul în care numărul de telefon pe care ați activat MIA Plăți Instant aparține în realitate altei persoane care și-a setat acest serviciu, astfel încât sumele transferate pe baza respectivului număr ajung să fie creditate în contul respectivei persoane atașat numărului de telefon;
  • vă asumați întreaga răspundere pentru cazul în care furnizați persoanelor care doresc să vă transfere sume de bani prin MIA Plăți Instant un alt număr de telefon decât cel pe care v-ați activat la Victoriabank acest serviciu;
  • confirmați că ați citit prezenții Termeni MIA Plăți Instant, necesare în vederea exprimării consimțământului Dumneavoastră liber și informat, pentru contractarea acestui serviciu și respectiv pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal de către instituțiile financiare participante și de către BNM în scopul furnizării serviciului de plata MIA Plăți Instant;
  • prin utilizarea aplicației nu veți încălca nici o lege sau regulament al țârii în care domiciliați, Dumneavoastră fiind singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor și regulamentelor locale aplicabile.


7. Modificarea termenilor MIA Plăți Instant Victoriabank 

Putem să modificăm oricând Termenii MIA Plăți Instant Victoriabank, publicând versiunea lor actualizată pe site unde veți fi redirecționat prin link-ul din aplicația mobila VB24. Dacă nu veți fi de acord cu Termenii actualizați, puteți dezactiva alias-ul Dumneavoastră.


8. Legea aplicabilă 

Termenii și condițiile de utilizare a serviciului MIA Plăți Instant, așa cum sunt prezentați în prezentul document, sunt și vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legea Republicii Moldova.

În cazul apariției unor conflicte/neînțelegeri legate de utilizarea serviciului, vom încerca soluționarea acestora pe cale amiabilă, după nevoie împreuna cu alte instituții financiare participante și/sau BNM, negocierile în acest sens fiind guvernate de bună credință.

Toate disputele vor fi soluționate în instanțele competente din Republica Moldova.


9. Asistență

Dacă aveți orice problemă legata de funcționarea serviciului MIA Plăți Instant, ne puteți contacta:

Apel din rețea națională: 1303

Apel din străinătate: +373 22 21 03 03

E-mail: suport@vb.md


10. Impediment în afara controlului părților

Victoriabank nu este răspunzătoare față de utilizator pentru neîndeplinirea oricărei obligații în caz de impediment justificator, cât și pentru operarea și conexiunea altor rețele naționale sau străine și pentru activitățile și acțiunile lor în general.

Impedimentul justificator poate fi, de exemplu dar nu limitativ: stare de război (fie declarat sau nu), conflict armat, revoluție, insurecție, acțiuni sau amenințări militare sau teroriste, sabotaj, tulburări civile, greve sau alte acțiuni în câmpul muncii, legi, regulamente, decizii sau directive, catastrofe naturale, cutremur, incendiu, explozie, tulburări solare sau meteorologice, urgențe publice sau orice altă întâmplare, care este dincolo de controlul băncii.


11. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului MIA Plăți Instant

Înainte să vă hotărâți dacă doriți să deveniți utilizator al serviciului MIA Plăți Instant, este important să cunoașteți cum ar urma să fie prelucrate datele Dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizării acestui serviciu, întrucât ați fi persoana vizată de această prelucrare.

Schema de plată funcționează în baza realizării unui schimb de informații necesare inițierii/ recepționării de plăți în baza unui Alias. Schimbul de informații se va realiza printr-o bază de date comună, care va fi gestionată de Banca Naționala a Moldovei.

Datele cu caracter personal se prelucrează în scopul furnizării serviciului de facilitare a inițierii / recepționării de plăți pe baza de număr de telefon (alias/proxy), numai pe teritoriul Republicii Moldova. Categoriile de date prelucrate sunt numele și prenumele, număr de telefon (alias/proxy), IDNP, IBAN al contului bancar.

Dacă vă activați serviciul MIA Plăți Instant prin Victoriabank, noi suntem operatorul care va colecta aceste date și le va transmite către Banca Națională a Moldovei, la nivelul căruia datele Dumneavoastră vor fi stocate.

Ori de câte ori un client al unei instituții financiare participante vă iniția o plată către Dumneavoastră introducând numărul de telefon pe care v-ați activat serviciul MIA Plăți Instant, respectiva instituție financiară participantă va extrage aceste date din baza de date gestionată de BNM și va furniza clientului sau care inițiază plata, numele și prenumele acestuia (conform modelului: Ion P.), pentru înscrierea lor în ordinul de plată. Acea bancă și clientul său care a inițiat plata pe baza numărului Dumneavoastră de telefon vor avea acces la datele ce vă aparțin, indiferent dacă acea plată se finalizează cu succes sau nu.

Operațiunile de prelucrare prezentate în rândurile de mai sus sunt necesare pentru ca Victoriabank să vă poată furniza serviciul MIA Plăți Instant, dar nu pot fi realizat decât în baza consimțimântului Dumneavoastră de a vă fi prelucrate aceste date.

Nu sunteți obligat să exprimați acest consimțământ pentru a primi în conturile Victoriabank sume de la clienți ai altor instituții financiare. Dacă doriți însă ca acest transfer să poată fi inițiat prin introducerea numărului Dumneavoastră de telefon în locul IBAN-ului, respectiv dacă doriți să utilizați serviciul MIA Plăți Instant, este nevoie să vă exprimați acest consimțământ. Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor Dumneavoastră personale în cadrul MIA Plăți Instant, prin ștergerea alias-ului din aplicația Victoriabank în care l-ați creat.

Datele Dumneavoastră cu caracter personal aferente serviciului MIA Plăți Instant, contractat prin Victoriabank, vor fi stocate în baza de date a Băncii Naționale a Moldovei, și vor fi astfel disponibile celorlalte instituții financiare participante și clienților acestora inițiatori ai plaților, atâta vreme cât utilizați serviciul MIA Plăți Instant.

În legătură cu prelucrarea datelor Dumneavoastră personale în cadrul serviciului MIA Plăți Instant vă este garantată exercitarea drepturilor prevăzute de Legea Nr. 133 din 08-07-2011 privind protecția datelor cu caracter personal.