15 Ianuarie 2024
VB Săptămânal din 15 ianuarie 2024, Presiuni inflaționiste în atenuare