3 Ianuarie 2024
VB Săptămânal din 3 ianuarie 2024, Contul curent în ajustare