Credite și garanții

Credit "Ordinar"

pentru completarea mijloacelor circulante și efectuarea plăților curente

Credit "Overdraft"

până la 30% din suma încasărilor medii lunare în conturile debitorului pentru ultimele 6 luni

Credit investițional

până la 100% din costul proiectului pe o perioadă de până la 36 luni pentru achiziționarea mijloacelor fixe și altor investiții

Garanție bancară

garantarea îndeplinirii obligațiunilor contractuale

Fondul circulant de investiții

a fost conceput de către Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru a soluţiona vulnerabilităţile structurale din industria Republicii Moldova

FIDA - Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă

finanţarea pe termen mediu şi lung a programelor investiţionale ale antreprenorilor din sectorul rural - destinate stimularii creşterii activităţilor agricole strategice şi de afaceri în mediul rural

RISP - Asociaţia pentru Dezvoltare Internaţională

finanţarea pe termen mediu şi lung a programelor investiţionale ale antreprenorilor din sectorul rural - destinat pentru susţinerea, restructurarea şi comercializarea agriculturii private şi a sectorului rural

KfW - Kreditanstalt fur Wiederaufbau

finanţarea pe termen mediu a programelor investiţionale ale antreprenorilor, companiilor mici şi mijlocii private din sectorul rural

PAC - Proiectul de Ameliorare a Competitivităţii

finanţarea investiţiilor şi a majorării capitalului circulant pentru exportatori

PNAET - Programul național de abilitare economică a tinerilor

un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale sau să dezvolte o afacere în domeniul agriculturii, producerii sau prestări de servicii

Credit "Overdraft"

până la 30% din suma încasărilor medii lunare în conturile debitorului pentru ultimele 6 luni

Credit "Ordinar"

pentru completarea mijloacelor circulante și efectuarea plăților curente

Garanție bancară

garantarea îndeplinirii obligațiunilor contractuale

Credit investițional

până la 100% din costul proiectului pe o perioadă de până la 36 luni pentru achiziționarea mijloacelor fixe și altor investiții

Garanție bancară

garantarea îndeplinirii obligațiunilor contractuale

Fondul circulant de investiții

a fost conceput de către Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru a soluţiona vulnerabilităţile structurale din industria Republicii Moldova

FIDA - Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă

finanţarea pe termen mediu şi lung a programelor investiţionale ale antreprenorilor din sectorul rural - destinate stimularii creşterii activităţilor agricole strategice şi de afaceri în mediul rural

RISP - Asociaţia pentru Dezvoltare Internaţională

finanţarea pe termen mediu şi lung a programelor investiţionale ale antreprenorilor din sectorul rural - destinat pentru susţinerea, restructurarea şi comercializarea agriculturii private şi a sectorului rural

KfW - Kreditanstalt fur Wiederaufbau

finanţarea pe termen mediu a programelor investiţionale ale antreprenorilor, companiilor mici şi mijlocii private din sectorul rural

PAC - Proiectul de Ameliorare a Competitivităţii

finanţarea investiţiilor şi a majorării capitalului circulant pentru exportatori

PNAET - Programul național de abilitare economică a tinerilor

un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale sau să dezvolte o afacere în domeniul agriculturii, producerii sau prestări de servicii