Achiziții

Anul 2019

 Licitație deschisă privind achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii pentru anul 2020

B.C. „Victoriabank” S.A. anunță despre iniţierea și desfășurarea licitației deschise privind „Achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii – agende, calendare, plicuri, foi cu antet, mape, pungi, caiete cu spirală” pentru anul 2020.


Se invită Companiile / Agențiile de creație specializate în domeniu pentru participare la concurs. În scopul obţinerii caietului de sarcini este necesar să preluaţi legătura, apelând la numărul de telefon: 067123456, email: rodica.dumneanu@vb.md


Termenul – limită de prezentare a ofertelor – 26 august 2019, ora 16:00, sediul central al Băncii, 31 August 1989, 141 sau online prin intermediul adresei electronice rodica.dumneanu@vb.md.

 Licitație deschisă privind achiziția serviciilor de elaborare a paginii web corporative a băncii

B.C. „Victoriabank” S.A. vă invită pentru participare la concurs organizat prin metoda – licitaţie deschisă cu privire la achiziția serviciilor de elaborare a paginii web corporative a băncii. 

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 9 august 2019, ora 16:00. Oferta de preţ şi condiţiile urmează a fi transmise online prin intermediul adresei electronice natalia.grecu@vb.md sau într-un plic sigilat şi prezentate până la expirarea termenului-limită, pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.141, Sediul Central a B.C. „Victoriabank” S.A. (Anticamera et.3).

 

Companiile interesate pot obţine informaţiile adăugătoare la numărul de telefon: +373(22) 57- 62 - 74.

 Licitație deschisă privind achiziția licenței soft Microfocus Data Protector

 Licitație deschisă privind evaluarea caracterului adecvat și a conformității activității Băncii cu programul privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

 Licitație deschisă privind contractarea serviciilor de asigurare complexă de pierderi financiare ale Băncilor (BBB)

 Licitație deschisă privind achiziția terminalelor de autodeservire

 Licitație deschisă privind „Achiziția premiilor pentru câștigătorii promoției Card de Credit Revolving – Hands Free”

 Licitație deschisă privind achiziția PIN Pad-urilor, POS Terminalelor și componentelor auxiliare pentru POS

 Licitație deschisă privind achiziția, montarea și deservirea sistemului de control al accesului în subdiviziunile Băncii

 Licitație deschisă privind „Achiziția serviciilor de publicitate la TV, RADIO, Indoor/Outdoor și alte canale de comunicare pentru anul 2019”

 Licitație deschisă privind „Achiziția serviciilor de creare content și promovare în mediul digital pentru anul 2019”


Anul 2018

 

 Licitație deschisă privind „Achiziția serviciilor de traducere în scris”

 Licitație deschisă privind „Achiziția echipamentului de securitate HSM”

 Licitație deschisă privind "Achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii" pentru anul 2019

  Licitație deschisă privind „Achiziționarea și montarea sistemului automat de detecție, semnalizare și stingere incendiu în încăperea de păstrare a serverelor”

Licitație deschisă privind "Servicii de cleaning în sediile subdiviziunilor B.C „Victoriabank” S.A.

 Licitație deschisă privind "Achiziția serviciilor de tipar a materialelor corporative ale Băncii - agende" pentru anul 2019

 Licitație deschisă privind „Achiziția echipamentului de comunicații și securitate”

 Licitație deschisă privind „Contractarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto RCA și asigurare facultativă CASCO”

 Licitație deschisă privind ”Contractarea serviciilor de confecționare a plasticului cu microprocesor”

 Licitație deschisă privind ”Achiziţionarea și montarea echipamentului/sistemelor de supraveghere video la subdiviziunile B.C. ”Victoriabank” S.A.”

  Licitație deschisă privind „Prelungire suport produse Oracle, Toad for Oracle, Data Protector”

 Licitație deschisă privind „Contractare servicii de taxi”

 Licitație deschisă privind ”Efectuarea auditului conformității cu cerințele standardului PCI PIN Security Requirements 2.0”

 Licitație deschisă privind „Lansarea concursului: Obiect 3S/18 -DRL „Contractarea serviciilor de asigurare facultativă CASCO”

 Licitație deschisă privind „Iniţierea şi desfăşurarea concursului : OBIECT 1 a/ 18-DRL: „Achiziţionarea produselor de papetărie”

 Licitație deschisă privind ”Contractarea serviciilor de asigurare facultativă pe perioada călătoriei Deținătorilor de card Platinum”

 Licitație deschisă privind „Achiziția serviciilor de publicitate la TV, RADIO, ONLINE și alte canale de comunicare pentru anul 2018”

 Licitație deschisă privind „Serviciile de reparație și deservire a POS Terminalelor și PIN Pad-urilor”

 Licitație deschisă privind „Achiziția POS Terminalelor, a PIN Pad-urilor și a suporturilor pentru utilaj”