SWIFT

recomandat pentru a trimite bani pe un cont bancar

Ce este SWIFT?

 • Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale (SWIFT) este o rețea care permite instituțiilor financiare la nivel mondial să expedieze și să primească informații despre tranzacțiile financiare într-un mediu sigur, standardizat și de încredere
 • Mai mult de 10.800 de instituții conectate
 • Mai mult de 200 de țări conectate

Cum să trimiți bani pe un cont bancar prin SWIFT?

 • Te invităm la cea mai apropiată locație Victoriabank cu un act de identitate valabil pentru a deschide un cont curent în valuta transferului
 • Comunică operatorului rechizitele bancare ale beneficarului:
 • denumirea băncii
 • codul SWIFT al băncii
 • contul bancar (în format IBAN pentru țări din Europa)
 • adresa de domiciliu
 • Depune suma transferului și a comisionului pe contul tău
 • Primește ordinul de plată în valută și verifică datele menționate mai sus
 • După confirmarea prin semnătură, ordinul de plată va fi executat și unul dintre exemplare va rămâne în posesia ta

Ce date trebuie să îi comunici plătitorului pentru a primi banii pe cont prin SWIFT?

Pentru a putea primi un transfer de bani prin SWIFT trebuie să deții un cont bancar în valuta transferului. Datele bancare pe care trebuie să le furnizezi plătitorului sunt:

 • denumirea băncii corespondente a B.C. "Victoriabank" S.A. pentru valuta dorită
 • codul SWIFT al băncii corespondente
 • denumirea băncii beneficiare:  B.C. "Victoriabank" S.A. Chișinău, Moldova
 • codul SWIFT al băncii beneficiare: VICBMD2X
 • contul tău în format IBAN
 • numele și prenumele tău
 • adresa ta de domiciliu

Cum să modifici datele unui transfer de bani expediat prin SWIFT?

 • Te invităm în locația de unde ai efectuat transferul cu un act de identitate valabil
 • Opțional, prezintă operatorului ordinul de plată în valută și menționează că dorești să modifici transferul
 • Complează o cerere de modificare a datelor transferului
 • Depune în contul tău suma comisionului de modificare a transferului în valoare de 50 USD/EUR (în dependență de valuta transferului), conform p.4.5 b - suplimentar se va percepe comisionul bancilor terte

Important de știut!

 • Banca nu are posibilitatea de a verifica datele bancare ale beneficiarului, cu excepția corectitudinii contului în format IBAN
 • Este responsabilitatea ta să verifici datele la semnarea ordinului de plată în valută

Cum să anulezi un transfer de bani expediat prin SWIFT?

 • Te invităm în locația de unde ai efectuat transferul cu un act de identitate valabil
 • Opțional, prezintă operatorului ordinul de plată în valută și menționeză că dorești să anulezi transferul
 • Completează o cerere de anulare a transferului
 • Depune în contul tău suma comisionului de anulare a transferului în valoare de 50 USD/EUR (în dependență de valuta transferului), conform p.4.5 b - suplimentar se va percepe comisionul bancilor terte

Important de știut!

 • Transferul poate fi anulat doar cu acordul beneficiarului. Din acest motiv, recomandăm să ai acordul beneficiarului înainte de a iniția procedura de anulare a transferului
 • În conformitate cu practicele bancare, suma transferului returnat este mai mică, datorită comisioanelor percepute de către banca beneficiară și băncile corespondente

Acte de identitate acceptate de bancă pentru rezidenţi

 • Buletin de identitate emis de către autorităţile Republicii Moldova (cod: CA, CC, RI si IH)
 • Buletin de identitate provizoriu (cod BP), emis de către autorităţile Republicii Moldova, cu termenul de valabilitate de până la un an, iar în cazul persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, buletinele de identitate provizorii se eliberează pe un termen de 10 ani
 • Permisul de şedere permanent (cod CR, de culoare galbenă) emis de către autorităţile Republicii Moldova (în cazul persoanelor cetăţeni ai altui stat, rezidenţi ai RM)
 • Buletin de identitate şi permis de şedere, act de identitate provizoriu (Formularul nr.9), cu şi fără IDNP, eliberate până la 7 martie 2013 - valabile până la expirarea termenului de valabilitate al acestora

Acte de identitate acceptate de bancă pentru nerezidenţi

 • Pașaportul internațional al cetățeanului străin eliberat de autoritățile statului respectiv
 • Paşaportul internaţional al cetăţeanului Republicii Moldova (cod PA, de culoare albastră), în cazul în care cetăţeanul Republicii Moldova se stabileşte cu domiciliul într-o ţară străină şi nu dispune de acte de identitate emise de ţara respectivă, fapt confirmat de ştampila aplicată pe pagina 3 din paşaport cu menţiunea ţării în care persoana intenţionează să se stabilească cu trai permanent. În cazul dat persoana fizică va fi înregistrată cu statut de nerezident cu cetăţenia Republicii Moldova
 • Pașaportul diplomatic (de serviciu) al cetățeanului străin, eliberat de autoritățile statului respectiv
 • Cartea de identitate românească, eliberată cetățeanului român cu domiciliul în România. Pentru cetățenii RM, beneficiari de carte de identitate românească, statutul de nerezident se va acorda doar pentru cei cu domiciliul stabilit în România
 • Permis de ședere provizorie pentru cetățeni străini (cod IR) și Permis de ședere provizorie pentru apatrizi (cod IC), emis de către autoritățile Republicii Moldova
 • Buletin de identitate provizoriu, emis de către autoritățile Republicii Moldova (cod BP) în cazul persoanei care a emigrat autorizat,

Costuri

Acum transferul de la Victoriabank către Banca Transilvania va fi efectuat cu un comision unic, de doar 5 EUR. Clienții băncii beneficiază de un comision fix pentru transferurile efectuate din conturile deschise la Victoriabank către Banca Transilvania din România, în valoare de doar 5 EUR/tranzacție, indiferent de suma transferată.

*Executarea transferurilor în favoarea clienților care au un cont deschis în Banca Transilvania, cu un comision de 5 EUR, este valabilă pentru următoarele valute: EUR / RON / CHF / GBP / USDTarife
VB24