20 Noiembrie 2023
VB Săptămânal din 20 noiembrie 2023, Sold comercial cu bunuri în ameliorare