16 Octombrie 2023
VB Săptămânal din 16 octombrie 2023, Presiuni inflaționiste în atenuare