16 Ianuarie 2023
VB Săptămânal din 16 ianuarie 2023, Inflația în decelerare