31 Octombrie 2022
VB Săptămânal din 31 octombrie 2022, Transferurile în creștere la nouă luni