18 Octombrie 2022
VB Săptămânal din 17 octombrie 2022, Presiuni inflaționiste în temperare