5 Noiembrie 2021
Victoriabank lansează ediția a treia a proiectului dedicat studenților „Zoom in Banking | Stagii de practică cu remunerare”

În data de 4 noiembrie 2021, la sediul central Victoriabank a avut loc lansarea proiectului educațional „Zoom in Banking | Stagii de practică cu remunerare” 3.0.

Această ediție se va desfășura într-o formulă extinsă, cu un partener nou. Universitatea de Stat din Moldova se alătură celorlalți parteneri existenți: Victoriabank, Asociația Businessului European (EBA) și Academia de Studii Economice din Moldova, având ca obiectiv comun instruirea și solidificarea abilităților practice legate de activitatea bancară în rândul studenților și a personalului didactic, prin implicarea specialiștilor din domeniul bancar și a experților internaționali. De asemenea, programul se va concentra pe consolidarea aspectelor de raportare financiară, cashflow, evidența contabilă, administrare fiscală și risk management.

Bogdan Pleșuvescu, Președintele Victoriabank: „Având deja experiența a două ediții de «Zoom in Banking», pot să vă promit că studenții care vor participa la ediția a 3-a a proiectului, vor veni cu mare plăcere și foarte mulți dintre ei vor găsi timpul și necesitatea de a participa. Rata de participare de la celelalte două ediții ne-a bucurat enorm. Cred că prin unificarea forțelor Victoriabank, EBA, ASEM și USM, putem extinde astfel de inițiative, inclusiv cu alte bănci care își doresc să se alăture și să realizăm proiecte comune. Educația financiară este importantă și necesară nu doar studenților, angajaților, dar și businessului antreprenorial – cu cât sunt mai mulți clienți care sunt educați financiar de pe băncile școlii, cu atât pot înțelege mai ușor serviciile bancare. Ținta de dezvoltare nu este doar pentru angajații care lucrează în bănci, dar și pentru clienții băncilor.”

Instruirea în cadrul proiectului are loc prin intermediul webinarelor, unde profesioniștii împărtășesc cele mai valoroase și utile informații din domeniul financiar-bancar. Printre temele abordate anterior au fost: „Relațiile de muncă. Drepturile și obligațiile angajaților și angajatorilor”, „Băncile în calitate de intermediari pe piața valorilor mobiliare din Moldova”, „Aplicarea IFRS în industria bancară”, „Evaluarea riscului de credit” etc.  

Mariana Rufa, Director executiv, Asociația Businessului European (EBA): „Victoriabank este prima bancă care a reușit să lanseze un astfel de proiect educațional și susține în continuare extinderea proiectului „Zoom in banking”. Consider că sistemul nostru de învățământ trebuie sa fie racordat la necesitatea pieței forței de muncă, de aceea venim pentru prima dată cu o abordare specializată. Ne confruntăm cu problema plecării tinerilor peste hotare, deci trebuie să contribuim împreună la îmbunătățirea calității studiilor din Republica Moldova, pentru a le oferi oportunitatea de a rămâne aici. Intenția noastră este de a introduce în programul de studii discipline care să includă un curs complex de IFRS, actualizare a programului de Contabilitate pe raportare financiară, subiecte și subiecte care până acum nu s-au regăsit în curriculum, dar care vor aduce rezultate atât studenților, cât și profesorilor.”

În cadrul programului „Zoom in banking”, Victoriabank va oferi stagii de practică cu remunerare, la care pot participa studenții, absolvenții, masteranzii și lectorii ASEM și USM. După partea teoretică urmează cea practică, iar doritorii care se înregistrează și sunt selectați în urma evaluării, vor avea și oportunitatea unei angajări ulterioare.

Corneliu Guțu, Prim-prorector, Academia de Studii Economice din Moldova: „ASEM a fost partenerul de bază al lansării acestui minunat proiect, deci parteneriatul nostru are rădăcini solide. Considerăm că «Zoom in Banking | Stagii de practică cu remunerare», din punct de vedere conceptual, este ca o verigă a mai multor activități care se orientează în special la nivelul studenților de licență și al masteranzilor. ASEM  este liderul învățământului în domeniul economic, iar în acest an instituția noastră a marcat 30 de ani de la fondare. Fiind o instituție specializată, pe parcursul anilor a format personalități marcante din domeniul bancar, care au adus faimă instituției, dar și Republicii Moldova.”

La cea de-a doua ediție a programului au participat peste 150 de persoane (studenți și profesori din cadrul ASEM, dar și reprezentanți ai companiilor locale), iar pentru ediția actuală se poate preconiza că se va înregistra un număr mult mai mare de participanți, fiind și USM partener al programului.

Igor Șarov, Rectorul Universității de Stat din Moldova: Ne onorează participarea în cadrul proiectului «Zoom in banking | Stagii de practică cu remunerare» și nu ne rămâne decât să ne străduim să realizăm aceste obiective. Oferirea oportunităților strict pragmatice legate de piața muncii, trebuie să fie unul dintre scopurile noastre principale. Întotdeauna am fost adeptul proiectelor care să își demonstreze viabilitatea în practică, care să vizeze anumite activități concrete, de aceea ne arătăm ferm intenția de implicare activă și realizare a acestui proiect.”

La evenimentul de lansare au mai participat: Valentina Sohoțchi, Director, Direcția Resurse Umane Victoriabank, Liuba Pentelei, Coordonator de proiect, Manager Resurse Umane Victoriabank, Lilia Grigoroi, Decanul facultății Contabilitate (ASEM), Maria Hămuraru, Decana Facultății Științe Economice (USM), Andrei Mulic, Șeful Departamentului Finanțe și Bănci (USM) și Maria Cojocaru, Șefa Departamentului Contabilitate și Informatică economică (USM).

Victoriabank îi aduce mulțumiri deosebite doamnei Angela Belobrov, cu care a lansat prima ediție a acestui frumos proiect.

Despre Victoriabank

Victoriabank este unul dintre cele mai recunoscute branduri din Republica Moldova. În 2018, Banca Transilvania, cel mai mare grup financiar din România, a devenit acționar majoritar al Victoriabank, alături de BERD. Instituția bancară traversează un proces complex de change management și de transformare culturală, iar investițiile în platformele digitale rămân o prioritate, acestea reprezentând viitorul. Potrivit statisticilor publice ale Băncii Naționale a Moldovei, Victoriabank este banca sistemică cu procentul cel mai mare de tranzacții efectuate de clienți fără numerar din numărul total de operațiuni bancare.