18 Ianuarie 2021
VB Săptămânal din 18 ianuarie 2021 Inflația în decelerare spre minimul din 2009