30 Aprilie 2021
Rezultatele Adunării Generale ordinare anuale a acţionarilor B.C. “Victoriabank” S.A. din 29 aprilie 2021

La data de 29 aprilie 2021 a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. „Victoriabank” S.A., ținută prin corespondenţă. Locul petrecerii Adunării (acumulării şi examinării buletinelor de vot) - sediul Băncii (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.141). La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot completate, acţionari ce deţin 80.40% din numărul de acţiuni cu drept de vot emise de Bancă.

Pe ordinea de zi a Adunării au fost examinate următoarele chestiuni:

  1.  Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2020;
  2.  Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2020;
  3.  Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2020;
  4.  Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2021;
  5.  Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie al Băncii;
  6.  Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administrație al B.C.“Victoriabank” S.A.

Adunarea a aprobat:

  • darea de seamă financiară anuală și darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2020;
  • modificările și completările la Regulamentul Consiliului de Administraţie al băncii şi cuantumul retribuției muncii și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație al B.C.“Victoriabank” S.A.;
  • direcţionarea profitului total anual al B.C. „VICTORIABANK” S.A. pentru anul 2020 la capitalizarea băncii și reflectarea acestuia în componenta rezultatului reportat;
  • normativul de repartizare a profitului pentru anul 2021.

Mai multe informaţii privind rezultatele financiare pot fi găsite aici.