26 Aprilie 2019
Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a Acţionarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A. din 25 aprilie 2019

La 25 aprilie 2019 a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A., ținută cu prezența acționarilor la sediului Băncii (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141). La Adunare au participat acţionari şi reprezentanţi legitimi ai acestora ce deţin 83.69% din numărul total de acţiuni cu drept de vot emise de Bancă.

 

Pe ordinea de zi a Adunării au fost examinate următoarele chestiuni:

 

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2018;
  2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administrație pentru anul 2018;
  3. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2018;
  4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2019;
  5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remunerațiilor anuale şi compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație;
  6. Cu privire la alegerea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;
  7. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administraţie al B.C. „VICTORIABANK” S.A.;
  8. Cu privire la aprobarea Statutului B.C. „Victoriabank” S.A. în redacție nouă.

 

Adunarea a aprobat:

- darea de seamă financiară anuală și darea de seamă a Consiliului de Administrație pentru anul 2018;

- direcționarea profitului obținut în anul 2018 la capitolul „Rezultat reportat” cu scopul consolidării poziţiei băncii pe piaţa bancară, majorării capitalului propriu și formării rezervelor generale pentru riscuri bancare;

- normativul de repartizare a profitului pentru anul 2019;

- cuantumul retribuției muncii și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație;

- societatea de audit ICS „KPMG MOLDOVA” S.R.L. ca societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru perioada 2019 - 2021 și cuantumul retribuției serviciilor acesteia;

- Statutul B.C. „VICTORIABANK” S.A. în redacție nouă și modificările și completările la Regulamentul Consiliului de Administrație al băncii.

 

Serviciul de presă al B.C. “VICTORIABANK” S.A.

pr@vb.md