24 Mai 2019
Rezultatele Adunării generale extraordinare a Acţionarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A. din 24 mai 2019

La data de 24 mai 2019 în incinta Centrului Internațional de Business ”Le Roi” (mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 29) a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor Băncii Comerciale „VICTORIABANK” S.A., ținută cu prezenţa acţionarilor. La Adunare au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acestora ce dețin 97.78% din numărul total de acțiuni cu drept de vot emise de bancă.

 

Pe ordinea de zi a Adunării a fost examinată următoarea chestiune:

Punct unic. Cu privire la alegerea unei noi componențe a Consiliului de Administrație al B.C. "Victoriabank" S.A..

 

Prin vot cumulativ, acționarii au ales noua componență a Consiliului de Administrație al B.C. "Victoriabank" S.A., din care fac parte:

 

  1. Thomas Grasse, membru non-executiv independent al Consiliului de Administrație Banca Transilvania S.A., România;
  2. Peter Franklin, membru non-executiv în Consiliul de Administraţie la Meritum Bank, Polonia; la Tam Faktoring și Hayat Varlik, Turcia;
  3. Murat Sabaz, manager general monitorizarea și supravegherea resurselor financiare, Yıldız Holding A.Ş. İstanbul,Turcia;
  4. Tiberiu Moisă, Director General Adjunct – MidCorporate și IMM, Banca Transilvania S.A., România;
  5. Maris Macinskis, membru non-executiv al Consiliului, rețeaua Kool Latvia, Riga, Letonia;
  6. Igor Spoială, Vicedirector general ÎM „Roofart” SRL;
  7. Victor Țurcan, fondator al B.C. „Victoriabank” S.A., acționar cu cota de 10.76%.

 

Aşa cum 5 din cei 7 membrii noi aleşi deţin deja aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei, care pot să se întrunească în şedinţe şi care vor asigura cvorumul ședințelor, împuternicirile Consiliului de Administraţie al Băncii ales la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor din 30 martie 2018 încetează din data de 24 mai 2019, ziua anunţării hotărârii adunării generale a acţionarilor cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului de Administraţie al B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Membrii Consiliului de Administraţie nou aleși dl Peter Franklin și dl Maris Macinskis îşi vor exercita funcţiile după aprobarea de către BNM.