30 Martie 2018
Deciziile Adunării Generale extraordinare a acţionarilor B.C. “Victoriabank” S.A. din 30 martie 2018

La data de 30 martie 2018 în incinta băncii (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141) a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor Băncii Comerciale „VICTORIABANK” S.A., ținută cu prezenţa acţionarilor. La Adunare au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acestora ce dețin 91.97% din numărul total de acțiuni cu drept de vot emise de bancă.

 

Pe ordinea de zi a Adunării au fost examinate următoarele chestiuni:

 

1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței actuale a Consiliului de Administrație al B.C. "Victoriabank" S.A.;

2. Alegerea unei noi componențe a Consiliului de Administrație al B.C. "Victoriabank" S.A.;

3. Aprobarea Statutului B.C. „Victoriabank” S.A. în redacție nouă;

4. Modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administrație al B.C."Victoriabank" S.A..

 

În urma examinării tuturor chestiunilor de pe Ordinea de zi, s-au aprobat următoarele:

 

• Noua componență a Consiliului de Administrație al B.C. "Victoriabank" S.A., din care fac parte:

1. Igor SPOIALĂ, Vicedirector general ÎM „Roofart” SRL;

2. Ionuț PĂTRĂHĂU, Președinte și fondator Fundația pentru Neurochirurgie Modernă, Brain Academy of Healthcare Management, București;

3. Tiberiu MOISĂ, Director General Adjunct – Banking pentru IMM, Banca Transilvania S.A., România;

4. Thomas GRASSE, membru Independent al Consiliului de Administrație Banca Transilvania S.A., România;

5. Murat SABAZ, Business Administration, ex Executive Vice President ŞekerBank T.A.Ş.,İstanbul, Turkey;

6. Livia DUMITRESCU, Director, Afaceri Corporative și Conformitate, OMV Petrom S.A., România;

7. Victor ȚURCAN, fondator al B.C. „Victoriabank” S.A., proprietar cu cota de 10.45%.

 

• Încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului de Administraţie al B.C. „VICTORIABANK” S.A. ales la Adunarea Generală a acționarilor băncii din 25.05.2017 din ziua aprobării de către Banca Naţională a Moldovei a noilor membri aleși (ce vor asigura cvorumul ședințelor) de Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor băncii din 30.03.2018. 

• Statutul B.C. „VICTORIABANK” S.A. în redacție nouă și modificările și completările la Regulamentul Consiliului de Administraţie al băncii.