Date bancare

B.C. "VICTORIABANK" S.A.

Adresa:
MD-2004, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141

Cod fiscal: 1002600001338

Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM

Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X

Cod TVA: 0500379

FATCA

Legea conformității fiscale a conturilor din străinătate

În legătură cu semnarea acordului interguvernamental FATCA de tip 2, la 26 noiembrie 2014 de către Guvernul Republicii Moldova, BC Victoriabank S.A. a fost înregistrată la Serviciul Fiscal al SUA cu statutul Registered Deemed-Compliant - Reporting Model IGA2.

Global Intermediary Identification Number (GIIN) al BC Victoriabank S.A. este B9XN3D.99999.SL.498. 

FATCA este acronimul legii din SUA denumita "Legea conformitatii fiscale a conturilor straine". Conform FATCA, Instituțiile Financiare din afara SUA trebuie:

  • Să identifice și să obțină informații cu privire la clienții și partenerii de afaceri. Aceste informații sunt necesare pentru a stabili care sunt clienții SUA raportabili;
  • Să raporteze anual informațiile deținute despre clienții raportabili.

FATCA are scopul de a preveni evitarea impozitelor de catre contribuabilii americani prin intermediul Instituțiilor Financiare din afara SUA sau a instrumentelor de investiții de tip off-shore și prin ascunderea proprietăților acestora de autoritățile fiscale din SUA ("IRS").

FATCA este aplicabilă tuturor Instituțiilor Financiare din afara SUA (Instituții Financiare Străine – "FFI") și altor intermediari financiari. În cazul în care BC Victoriabank S.A. nu ar respecta prevederile FATCA, toate încasările acesteia și ale clienților săi având ca sursă tranzacții efectuate/inițiate din SUA, precum dividende și dobânzi plătite de corporațiile americane, ar fi supuse unei retineri la sursă de 30%. Prin urmare, BC Victoriabank S.A., la fel ca și alte bănci din Moldova, a decis implementarea schimbărilor cerute de FATCA. Clienții identificați drept Persoane SUA vor fi raportați catre IRS începând cu anul 2015.

VB24