Guvernanța băncii

Evenimentele care afectează activitatea economico-financiară a emitentului
21 Aprilie 2023
Modificări operate la Codul de Guvernanță
m
4 Aprilie 2023
Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul B.C. “Victoriabank” S.A.
m
30 Martie 2023
Convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a acţionarilor B.C. “Victoriabank” S.A.
m
17 Ianuarie 2023
Modificări în structura, atribuțiile si componenta organelor de conducere ale emitentului
m
6 Decembrie 2022
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ”Victoriabank” S.A.
m
18 Octombrie 2022
Modificări operate la Codul de Guvernanță Corporativă
m
6 Aprilie 2022
Convocarea Adunării Generale Anuale a acționarilor
m
1 Decembrie 2021
Modificări operate la Codul de Guvernanță Corporativă
m
29 Iunie 2021
Schimbări în structura Comitetului de Direcție - Nou Vicepreședinte
m
22 Februarie 2021
Modificarea Statutului Bancii
m
1 Februarie 2021
Schimbări în structura Comitetului de Direcție, conform situatiei la 01.02.2021
m
18 Iunie 2020
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 18.06.2020
m
2 Octombrie 2019
Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă în redacție nouă
m
16 Iulie 2019
Înregistrarea Statutului Bancii in redactie nouă
m
15 Iulie 2019
Schimbări în structura Comitetului de Direcție - nou Vicepreședinte Victoriabank
m
8 Mai 2019
Registrul actionarilor transmis catre Depozitarul Central Unic
m
16 Decembrie 2019
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 05.12.2019
m
7 Februarie 2019
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 31.01.2019
m
28 Septembrie 2022
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 25.09.2018
m
14 August 2018
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 09.08.2018
m
21 Iunie 2018
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 18.06.2018
m
7 Mai 2018
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 04.05.2018
m
4 Mai 2018
Schimbări în controlul asupra entității de interes public, conform situației la data de 03.05.2018
m
6 Martie 2018
Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 05.03.2018
m
31 Mai 2016
Schimbări în structura acționarilor
m
18 Octombrie 2016
Schimbări în organe de conducere
m
18 Ianuarie 2018
Dezvăluirea informației privind deținerile importante de acțiuni
m
19 Ianuarie 2018
Schimbări în controlul asupra entității de interes public
m
26 Ianuarie 2018
Prospectul ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor emise de BC „Victoriabank” SA_14.02.18-24.04.18
m
14 Februarie 2018
Informația privind inițierea ofertei
m