VB Kid

MDL 7,00% | USD 1,10% | EUR 0,70% | până la 120 luni

Despre depozit

k Termen

până la 120 luni


Rata dobânzii în cazul constituirii depozitului la ghișeu

TermenMDLUSDEUR
48 luni7,00%1,10%0,70%
60 luni
72 luni
84 luni
96 luni
108 luni
120 luni

Avantaje

 • Valoarea depunerii inițiale - 1.000 MDL, 100 USD / EUR
 • Suma maximă - nu poate depăși 1.000.000 MDL, 50.000 USD/ EUR
 • Vărsăminte suplimentare - nelimitat, prin transfer dintr-un cont curent
 • Retrageri parțiale - nu se admit
 • Periodicitatea achitării dobânzii - anual la contul curent indicat în contractul de depozit
 • Rata dobânzii - flotantă
 • Bonus la dobândă - banca calculează dobândă dublă pentru data care coincide cu ziua de naștere a minorului
 • Prelungirea automată - dacă la constituirea depozitului a fost selectată opțiunea de prelungire automată, atunci depozitul se prelungește la condițiile valabile în ziua respectivă a depozitului Disponibil VB de 60 luni
 • Posibilitatea de deschidere și deservire contului de card VISA Gold/Mastercard Gold la conditii preferentiale

 Tarife pentru deservirea contului și cardului pentru deponenți

Rezilierea anticipată a contractului

Rezilierea anticipată poate avea loc în orice moment:
a) la solicitarea unuia dintre părinți sau al tutorelui/ reprezentantului legal, dacă minorul are vârsta mai mică de 14 ani
b) la solicitarea minorului cu acceptul scris al părintelui sau al tutorelui/ reprezentantului legal, dacă minorul are vârsta mai mare de 14 ani
c) la solicitarea minorului care a împlinit vârsta de 18 ani

Rata dobânzii la rezilierea anticipată:
a) în primele 12 luni dobânda se recalculează la rata 0%
b) după 12 luni – dobânda se achită în proporție de 50%

Acte necesare

 • buletinul de identitate al părintelui/tutorelui
 • certificatul de naștere sau buletinul de identitate al copilului 
 • decizia de numire a tutorelui/curatorului, emisă de autoritatea tutelară

Notă

Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003

VB24