Credit „Prima Casă”

Dacă ți-ai ales casa, noi te ajutăm să te muți în ea cu programul Prima Casă.

Aplică online

Despre credit

F Ce este creditul Prima Casă?

Creditul “Prima Casă” este produsul oferit de Victoriabank în cadrul Programului de Stat, acordat pentru procurarea imobilelor cu destinatie locative, în condițiile stabilite de Lege și Regulamentul Guvernului Republicii Moldova.

F Cine sunt beneficiarii programului Prima Casă?

Persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, care corespund crințeriilor de eligibilitate stabilite conform Programului de Stat “Prima Casa”

k Perioada de creditare

Termen maxim 8 ani

D Gajul

Ipoteca bunului imobil procurat prin Program

h Suma maximă finanțată

Până la 90% din prețul de procurare a locuinței (maxim 900,000 lei)

Criterii de eligibilitate a solicitantului

 • vârsta cuprinsă între18 și 50 de ani la acordarea creditului
 • cetăţean al Republicii Moldova, angajat oficial în Republica Moldova
 • dispui de avans minim de 10% din costul imobilului procurat
 • dispui de venituri din surse oficiale pentru achitarea creditului ipotecar
 • dacă deții o altă locuință în proprietate, atunci suprafața locuinței procurate în cadrul Programului trebuie să depășească suprafața locuinței existente în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei. Se consideră eligibilă și persoana care deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, indeferent de suprafața acesteia, într-un sat (o comună), dobândită prin moștenire sau donație.

Ești angajat în sectorul public? (PRIMA CASĂ 2)

Atunci poți beneficia de compensație acordată din bugetul de stat în mărime de 50% din soldul creditului garantat. Este necesar să corespunzi următoarelor criterii de eligibilitate:

 • să activezi în cadrul autorităților/ instituțiilor publice finanțate integral din bugetele componente ale bugetului public național, instituțiilor medico-sanitare publice, instituțiilor de învățământ superior de stat cu autonomie financiară
 • să ai o vechime la locul de muncă de minim un an cumulativ în cadrul autorităților/ instituțiilor publice fără întreruperi ale raporturilor de serviciu în perioada respectivă
 • să nu-ți fie suspendat raportul de serviciu în legătură cu aflarea în concediul de îngrijire a copilului, a unui membru bolnav al familiei, a copilului cu dizabilități sau ca urmare a participării la diverse forme de dezvoltare profesională organizate la inițiativa ori în interesul autorității/ instituției publice, pentru o perioadă de cel mult un an
 • să nu ai sancțiuni disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate
 • să dispui de contracte încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima Casă”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.202 din 28.02.2018
 • să procuri/alegi locuința, a cărei cost să nu depășească 600,000 lei (valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare)

Procedura solicitării de acordare a compensației din bugetul de stat este efectuată de tine în mod independent (fără implicarea băncii) și include:

a.
înregistrarea în Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor (disponibil pe site-ul oficial al Programului de stat „Prima Casă”- www.primacasa.gov.md ) are loc după semnarea contractelor în conformitate cu prevederile Regulamentului de implementare a Programului de stat “Prima Casă”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.202 din 28.02.2018

b.
încărcarea în Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor a următoarelor documente în versiune scanată:

 • contractul de vânzare-cumpărare
 • contractul de credit
 • contractul de ipotecă
 • documentul semnat de angajator privind data încadrării solicitantului în autoritatea/ instituția publică, precum și confirmarea lipsei sancțiunilor disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate
 • să nu fi procurat o locuinţă prin intermediul Programului, se referă la soț și soție

Condiții de eligibilitate ale imobilului ce urmează a fi achiziționat

 • se află pe teritoriul Republicii Moldova
 • valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu depașește 1,000,000 lei
 • este finisată, dată în exploatare și înregistrată la ASP
 • este evaluată de un evaluator agreat de Victoriabank
 • nu prezintă vicii materiale conform raportului de evaluare
 • este liber de sarcini de înstrăinare sau grevare
 • imobilul va fi folosit exclusiv ca spațiu de locuit de către beneficiar/ membrii familiei sale
 • pe parcursul derulării toate modificările aferente imobilului se vor face exclusiv cu acordul scris al Victoriabank, pe baza unui deviz estimativ declarativ al clientului avizat de evaluator / expert tehnic
 • imobilul se poate vinde doar după achitarea integrală a creditului și dobânzilor aferente

Documente necesare

 • Buletin de identitate (solicitant, soț/soție/ codebitori, după caz)
 • Documentele care atestă veniturile persoanelor care NU încasează venitul la Victoriabank:
 • Contract de muncă + toate acordurile ulterioare
 • Adeverință de salariu (valabilă 15 zile calendaristice din data emiterii)
 • Acte care confirmă alte tipuri de venituri luate în considerare în completare pe lângă venitul de bază al solicitantului (pensia militară, contract de dare in arenda a bunului imobil, remiteri de bani, venituri din activitatea de antreprenoriat)
 • Certificatul eliberat de ASP, care confirmă faptul că beneficiarul deține în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/soția – sau soțul/soția beneficiarului deține în proprietate exclusivă o locuință, suprafața căreia este mai mică decât suprafața locuinței procurate în cadrul Programului (după caz)

Documentele aferente imobilul procurat şi adus în garanţie:

 • Acte de proprietate asupra imobilului și buletinul de identitate a vânzătorilor
 • Extras valabil eliberat de ASP
 • Antecontract de vânzare – cumpărare din care reiese valoarea tranzacției, avansul achitat și diferența rămasă de plată
 • Dovada achitării avansului (ex. extras din cont curent, depozit, Escrow sau mențiune corespunzătoare în antecontract)
 • Raport de evaluare a imobilului, efectuat de un evaluator independent agreat de Victoriabank

Costuri

 • Rata dobânzii – 7.38%, formată din Indice de referință a BNM (4.38%) + Marja fixă a Băncii (3.00%)
 • Comision analiză dosar – 0 lei
 • Comision de administrare lunară credit - 0 lei
 • Comision unic la acordarea creditului - 1% din suma creditului
 • Comision de gestiune datorat către ODIMM - 0.25% aplicat la soldul creditului

Exemplu de calcul

Exemplu de calcul pentru rata dobânzii de 7.38% standard Pentru un credit în valoare de 300,000.00 lei contractat pe o perioada de 8 de ani, rată lunară constituie 4,210.70 lei. Suma totală de plată va fi de 404,435.12 lei, iar Dobânda anuală efectivă (DAE) este de 8.20%.

VB24