Polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă RCA

RCA reprezintă un contract încheiat între posesorul de autovehicul, numit asigurat și compania de asigurare.

Polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă RCA

RCA reprezintă un contract încheiat între posesorul de autovehicul, numit asigurat și compania de asigurare. În schimbul primei de asigurare, asiguratorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să achite dauna produsă terței persoane.

Pentru perfectarea polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă se determină obiectul asigurării cum ar fi: tipul și capacitatea cilindrică a vehiculului, viza de reședință a proprietarului, stagiul de conducere și numărul de persoane admise la conducerea autovehiculului.

Ce asigurăm?

RCA - ul este asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto prin care persoanele care au avut de suferit în urma unui accident auto sunt despăgubiți, și sunt asigurate următoarele:

  • daune provocate autovehiculului
  • vătămări corporale
  • decese
  • pagube aduse proprietarilor
Această asigurare se încheie obligatoriu pentru toate autovehiculele înmatriculate sau supuse înmatriculării în Republica Moldova pentru o durată de un an.

Perioada de asigurare

Contractul de asigurare RCA se emite pe un termen de 12 luni. Excepție fac doar contractele de asigurare încheiate pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate, ce nu dețin Carte Verde, în acest caz, contractul poate fi încheiat pentru un termen minim de 30 zile, maxim de 12 luni.

Teritoriul acoperit – polița de asigurare RCA este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Documentele necesare de a fi prezentate pentru emiterea poliței de asigurare RCA

1. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului înregistrat în Republica Moldova

2. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului înregistrat în străinătate care se foloseşte pe teritoriul Republicii Moldova

3. Permisul de conducere şi buletinul de identitate ale asiguratului şi persoanelor admise la conducerea autovehiculului asigurat

4. Document care atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmează să înmatriculeze autovehiculul.

Acțiuni la survenirea cazului asigurat

În caz de distrugere, avariere sau deteriorare a vehiculului , clientul (asiguratul) este obligat să anunțe compania de asigurare cu care a fost încheiat contractul de asigurare, despre accidentul produs în cel mult 48 de ore, în caz contrar aceasta poate înainta acțiune de regres împotriva Dvs. (aceasta semnifică că compania de asigurări va despăgubi terța persoană, dar va avea dreptul să ceară de la Dvs. toate cheltuielile suportate). Despăgubirile se plătesc și atunci când cei care au fost prejudiciați nu au domiciliul, sediul sau reședința în Moldova. În cazul în care conducătorul autovehiculului care a produs accidentul este altă persoană decât proprietarul, compania de asigurări suportă despăgubirea în baza RCA - ului cu condiția că acea persoană este indicată în polița de asigurare.

VB24