Polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă Carte Verde

Carte Verde este o asigurare obligatorie pentru toţi posesorii de autovehicule care pleacă peste hotare, ce acoperă daunele provocate persoanelor terţe în urma unor accidente de circulaţie.

Polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă Carte Verde

Carte Verde este o asigurare obligatorie pentru toţi posesorii de autovehicule care pleacă peste hotare, ce acoperă daunele provocate persoanelor terţe în urma unor accidente de circulaţie.

Asigurarea Carte Verde este corespondentul poliței de asigurare RCA atunci când circulați în afara granițelor Republicii Moldova.

Ce asigurăm?

Pentru perfectarea polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă Carte Verde se determină obiectul asigurării cum ar fi: tipul și capacitatea cilindrică a autovehiculului, viza de reședință a proprietarului, perioada asigurării și zona de deplasare-teritorială de acoperire.

Zonele de acoperire Carte Verde

  • Zona 1: (UA) Ukraina, (BY) Belarus
  • Zona 2: (UA) Ukraina, (BY) Belarus, (RUS) Rusia
  • Zona 3: (A)Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Cehia, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franţa, (FIN) Finlanda, (GB) Marea Britanie, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (HR) Croaţia, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (IS) Islanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (M) Malta, (N) Norvegia, (NL) Olanda, (P) Portugalia, (PL) Polonia, (RO) România, (S) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO) Slovenia, (CH) Elveţia, (AL) Albania, (AND) Andorra, (AZ) Azerbaijan, (BIH) Bosnia şi Herţegovina, (BY) Belarus, (IL) Israel, (IR) Iran, (MA) Maroc, (MD) Republica Moldova, (MK) Macedonia, (MNE) Muntenegru, (RUS) Rusia, (SRB) Serbia, (TN) Tunisia, (TR) Turcia, (UA) Ukraina

Documentele necesare de a fi prezentate pentru emiterea poliței de asigurare Carte Verde

  • Certificatul de înmatriculare a autovehiculului înregistrat în Republica Moldova
  • Permisul de conducere şi buletinul de identitate ale asiguratului
  • Prezentarea actelor necesare: certificat de înmatriculare a autovehiculului sau, după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing, etc.)

Procedura de despăgubire pentru asigurarea Carte Verde

Cine acordă despăgubiri, pentru prejudiciile provocate, se stabileşte în felul următor:

  • dacă persoana vinovată de producerea accidentului este rezidentă în ţara unde a avut loc cazul asigurat, prejudiciul va fi compensat de compania de asigurări la care este asigurată persoana vinovată de accident
  • dacă persoana vinovată de producerea accidentului nu este rezidentă în ţara unde a avut loc cazul asigurat, prejudiciul va fi compensat prin intermediul Biroului Naţional al Asigurătorilor mijloacelor de transport al ţării pe teritoriul căreia a avut loc cazul asigurat

Plata daunei se realizează în conformitate cu normele ţării în care a avut loc accidentul

Acțiuni la survenirea cazului asigurat

În caz de distrugere, avariere sau deteriorare a vehiculului, clientul (asiguratul) este obligat, să anunțe compania de asigurare cu care a fost încheiat contractul de asigurare, de accidentul produs în cel mult 48 de ore asigurătorul care a emis certificatul de asigurare Carte Verde despre producerea accidentului rutier și circumstanțele acestuia.