Poliţa de asigurare împotriva accidentelor

Accidentul este un eveniment întâmplător, care nu ține de voinţa Asiguratului (clientului), are influenţă din exterior asupra corpului, are o origine mecanică sau chimică, care provoacă răniri sau deces.

Asigurarea de bunuri

Asigurarea de accidente este un mod sigur de protejare financiară a persoanei asigurate şi apropiaţilor săi în cazul situaţiilor neprevăzute legate de sănătate, în special atunci când este vorba de traume, intervenţii medicale sau pierderea capacităţii de muncă, parvenite independent de voința Asiguratului, cu efect spontan şi din exterior asupra corpului său din punct de vedere mecanic sau chimic şi care aduce cu sine vătămare corporală, invaliditate sau deces.

Ce asigurăm?

Pentru perfectarea polițelor de asigurare împotriva accidentelor se determină clasa de risc (ocupația clientului/asiguratului) și sunt asigurate următoarele:

 • Invaliditate permanentă - capacitatea fizică sau mentală a persoanei asigurate este afectată pe termen lung în urma unui accident (risc de bază)
 • Deces din accident (risc de bază)
 • Trauma - dereglarea integrităţii anatomice și/sau fiziologice a funcţiilor ţesuturilor și organelor ca rezultat al unui accident, confirmată de medicul specialist conform criteriilor clinice şi instrumentele specifice (risc suplimentar)
 • Fracturi, Indemnizaţia de spitalizare, Cheltuieli în caz de accident (risc suplimentar)

Caracteristicile produsului

 • Asigurarea se poate încheia pe o perioadă de un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de un an, dar nu mai puţin de o lună
 • Prima de asigurare se stabileşte în funcţie de meseria sau profesia persoanei asigurate
 • Asiguratul persoana fizică cu vârsta cuprinsă între 1 - 15 ani pentru copii și vârsta 16 - 75 ani pentru maturi (cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova)
 • Restricţii persoanele care suferă sau au suferit de boli sau infirmităţi grave (boli ale inimii şi vaselor de sânge, sciatică, diabet, tumori maligne şi nervoase) operaţii, pot fi asigurate doar în condiţii speciale
 • Nu se asigură - persoane care sunt inapte de muncă toată viaţa sau suferă de boli nervoase grave, precum şi bolnavii mintal.

Polița de asigurare se perfecteazla prezentarea actului de identitate ale Asiguratului.

Acțiuni la survenirea cazului asigurat

 • În caz de accident (răniri), clientul/asiguratul sau rudele acestuia trebuie să anunțe timp de maxim 10 zile despre caz în scris, telefonic, electronic sau se adresează cu o cerere la compania de asigurare cu care a fost încheiat contractul de asigurare.
 • În caz de deces de anunțat în orice mod posibil compania de asigurare timp de 24 ore de către rude, chiar dacă anterior accidentul a fost anunțat.
Compania de asigurare va plăti despăgubirea numai după prezentarea documentelor necesare de către client/rude în dependenţă de cazul şi riscul asigurat şi după finalizarea investigaţiilor expertului timp de 2 săptămâni.
VB24